Kardan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som fäladsmark tillhörande Genarp nr. 7. År 1827 genomfördes ett ägobyte mellan nr. 6. och nr. 7. varvid detta område fick den nya fastighetsbeteckningen 6:1. Vid en delning av Per Olsson sterbhus år 1871 kom detta område tillfalla Nils Persson (6:2) och Anders Henriksson (6:3). År 1878 sker en Lagadelning varvid den östra delen av kvarteret får en ny fastighetsbeteckning nämligen 6:13 och tillföll handlaren J.E. Edlund. År 1917 genomförs en hemmansklyvning varvid Nils Lundberg erhåller fastigheten 6:102 som sträckte sig ifrån ett litet dike i norr till nuvarande Ljungbacksvägen vilken säljs i sin tur av Hanna Lundberg år 1944 till Genarps kommun. År 1945 styckas fem tomter av till s.k. Egna-hemsbyggen nämligen 6:121-6:125. Vid genomförandet av byggnadsplanen för hela Genarp år 1960 var kardan 1, 2 och 4 bebyggda. Övriga hus inom kvarteret är nyare villor.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda