Kannan 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kannan 5
P1000118Ka5.JPG
Kannan 5
Information
AdressMejerigatan 5
Byggnadsår1800-talets andra hälft, uppskattningsvis. Tillbyggt 2013
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Kannan 5 återfinns på Mejerigatan 5. Byggnaden är troligtvis uppförd under 1800-talets andra hälft då husets grund, bredd och höjd visar på en äldre byggnadstradition. Huset fanns med säkerhet 1912 då Hushållssällskapets karta och historiska fotografier visar det. Funktionen har som många andra hus i kvarteret och området varit dubbel med bostad och verksamhet. Huset har utvidgats och några uthus har fått ge plats åt tillbyggnader. Tidigare har det funnits en keramikverkstad med butik i byggnaden. Det finns även en uppgift om plåtslageri bedrivits på tomten. Idag används huset till restaurang. Byggnaden är uppförd i ett plan med en källare under en del av huset. Sockeln är slätputsad och målad grå. Fasaden är maskinspritputsad och vitmålad med gråmålade fönsteromfattningar. Gavelröstena är klädda i rödmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt av sinuskorrugerad plåt och skorstenen är även den plåtinklädd samt placerad i nock. Konstruktionen är förmodligen murad, men det är oklart, i bevaringsprogrammet från 1988 uppges att det kan vara lersten. De flesta fönstren är sentida rödmålade och sidohängda tvåluftsfönster med fasta spröjsar, men det förekommer pivothängda enluftsfönster samt stora englasfönster inåt gårdsplanen. Dörrarna är sentida i trä eller plåt med glasparti och speglar. Bröstningen ligger i marknivå vilket gör att granittrappsteget enbart fungerar som en markering i gatan. Tillbyggnader har gjorts mot gårdsplanen. Bland annat en inglasad veranda med tegelstomme samt en vinkel i samma utförande som huvudbyggnaden.

Trädgården är enligt ritningar över fastigheten och flygfoton helt asfalterad och används som parkering för restaurantbesökare. Angående uppgiften om plåtslageri. Det ska ha funnits ett plåtslageri. Ägaren cyklade från Harlösa på sin tid. Det var i ett hus en bit in på tomten. Dock är min uppgiftslämnare lite osäker på om det är huset med gaveln mot vägen på Mejerigatan 5 eller det nuvarande garage som syns på Mejerigatan 7.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda