Kannan 16

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kannan 16
P1000082Ka16.JPG
Kannan 16
Information
AdressDalbyvägen 4
ByggnadsårRunt sekelskiftet 1900, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Byggnaden troligtvis är uppförd kring sekelskiftet 1900, eventuellt på 1890-talet. Äldre fotografier visar att byggnaden fanns på platsen kring år 1900 och Hushållningssällskapets karta bekräftar att det funnits en byggnad på platsen från åtminstone 1912 då karteringen gjordes. Grundplanen består av en långsträckt byggnad längs Dalbyvägen, till denna har fogats en vinkel åt gatan och en åt gården. När dessa tillbyggnader tillkommit är oklart och det är inte säkert att de är uppförda samtidigt som byggnaden. Funktionen har varierat över tiden med bostad och en rad verksamheter. I byggnaden drivs café och restaurantverksamhet (Niroma). Skräddare Hoff huserade här liksom Alfs elektriska och sedermera var här också godisaffär, blomsterbutik, frisörsalong (Sax och Fön), presentaffär och garnaffär. Byggnaden hörde till lanthandeln på Lundins tid och var då en lagerlokal, som blev färgaffär och med en bensinpump utanför med manuell betjäning. På gården mellan husen kunde man stalla upp hästarna när man handlade i byn eller gick på krogen. I fastigheten fanns det 2 lägenheter, där Lundins personal bodde. Byggnaden är uppförd i ett plan med liten källare i äldsta delen och större källare i tillbyggnaden i norr. Byggnaden är tilläggsisolerad vilket gör att materialet inte tydligt speglar åldern på byggnaden. Sockeln består till vissa delar av gjuten betong. Fasaderna är klädda i brunt halvtegel som blivit vitmålad på stora delar av byggnaden. Gavelröstet på flygeln är klädd med liggande fasspontspanel och takfoten är klädd med vitmålad locklistpanel. Tre taktyper förekommer på fastigheten och de är klädda i varierande material. Den äldsta delen har ett sadeltak klätt med plåt och papp med trekantslist. Den norra tillbyggnaden har ett pulpettak täckt med sinuskorrugerad och svartmålad plåt samt att ett skärmtak med sinuskorrugerad plast täcker altanen på gårdsplanen. Ingen skorsten finns bevarad. Fönstren har bytts ut till sentida typer. Bland annat har bröstningarna till fönsterbandet mot Dalbyvägen förstorats för att ge plats åt tvåglasskyltfönster i trä som behandlats med olja. Mittpost förekommer. De övriga fönstren varierar mellan en-, två- och trelufts med lösa spröjsar eller helt utan och pivothängning förekommer också. De flesta av dessa är i vitmålat aluminium men även vitmålat trä förekommer samt ett blindfönster i östra fasadlivet. Dörrarna varierar även dessa från 1930-tals med speglar och glasparti till sentida med glasparti och spröjsar. Färgen varierar mellan mörkbrun och vitt.

Gårdsplanen och trädgården är omgärdad av dels byggnaden, med tillbyggnad, samt en tegelmurad, slätputsad och vitmålad hög mur med grind i obehandlat trä och svartmålade smidesbeslag. Två altaner förbinds med en upphöjd gång byggd av trä. I övrigt är trädgården grästäckt med två bevarade fruktträd och ett barrträd samt murgröna växer utmed och på fasaderna och muren åt öster. Annan växtlighet är planterad i små rabatter utmed tillbyggnaden och dess altan.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda