Kannan 14

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kannan 14
P1000053Ka1011.JPG
Kannan 14
Information
AdressKärleksgatan 8
Byggnadsår1935 enl. Bevaringsprogram 1988
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Förmodligen har ägaren haft verksamheten i grannfastigheten Kannan 10 & 11. Byggnaden är uppförd med brandgavel i fastighetsgränsen. Byggnaden är uppförd i två plan med källare. Sockeln är putsad och omålad. Fasaden och konstruktionen är av rött Veberödstegel i blixtförband, en variant på munkförband. En ¼-dels gesims markerar våningarna. Gesimsen är profilmurad i två skift och fönstervalven avslutas rakt i överkant. Ett burspråk finns i östra fasaden. Taket på detta är skivtäkt i rödmålad plåt. Taket är ett pulpettak och troligtvis täckt av tvåkupiga, svarta betongpannor. I bröstningarna sitter det vita en- till tvåluftsfönster av trä. Dörren är en oljad trädörr med glasparti och sentida skärmtak täcker den gjutna betongtrappan med smidda, svarta räcken. I byggnadens brandgavel är två ankarjärn synliga på första våningen. Delar av bottenvåning här är också putsad och omålad. Fastigheten är delvis omgärdad av ett trästaket som är omålat, med grind i trä och smidda, svartmålade beslag. Barrträd och lövträd finns planterade i trädgården, likaså buskar som skiljer fastigheten mot grannfastigheten åt öster. I övrigt är rabatter placerade utmed grusgången som leder mot ingången på baksidan. Södra delen av trädgården är otillgänglig för allmän beskådan.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda