Kannan 13

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kannan 13
P1000096Ka13.JPG
Kannan 13
Information
AdressDalbyvägen 2
Byggnadsår1907 (Bevaringsprogrammet 1988). Tillbyggt 1984 med en tillbyggnad i söder och öster
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Byggnaden uppfördes från början i en våning med sadeltak med valmad spets. Bankväsendet kom till Veberöd efter järnvägens ankomst till byn och när arbetstillfällena ökade i samhället bland annat till följd av tegelbruket. Enligt Bevaringsprogrammet från 1988 inrymde byggnaden åtminstone från 1916 bank, då drevs den av AB Malmö folkbank, 1917 var det AB Industribanken, 1919 AB Nordiska Handelsbanken och efter 1925 Skånska banken. Byggnaden är i ett plan med källare och delvis inredd vind. Naturstenssockeln är putsad och målad svart i den äldre delen och av gjuten, armerad betong som också är svartmålad i den nyare. Fasaderna är av hårdbränt tegel som målats vit i den äldre delen och av vitmålat håltegel i de nyare delarna. En frontespis med ovalt blindfönster central i södra takfallet. Gesimsen är profilmurad som tandsnitt, den är idag svartmålad liksom delar av frontespisen. En del fönster i den äldre delen är försedda med stickbågar. Fönstren mot gatan förstorades på 1960-talet då de byttes ut och fasaden målades. Sadeltaket är täckt med svarta, enkupiga tegelpannor från Veberödsbruket åt gatan och bandtäckt med plåt åt gårdsplan. Pulpettaket på tillbyggnaderna är bandtäckt av svart plåt. De sidohängda en- och tvåluftsfönstren av aluminium är sentida. Viss variation finns på norrsidan med vitmålade karmar och lösa spröjsar i aluminium. Entrétrappan är tillgänglighetsanpassad med ledare i svartmålat järn och fundament av gjuten betong. Entrén är indragen i fasaden och dörren är i aluminiumprofil med glaspartier och sidoljus på båda sidor. Det finns ingen äldre gårdsplan eller trädgård bevarad. Plattsättningen som är av sentida betongstenar på baksidan är det som är synligt idag. Ett sentida planterat buskage finns åt öster längs med vägen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda