Kamgarnet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som fäladsmark tillhörande Genarp nr. 7. År 1827 genomfördes ett ägobyte mellan nr. 6. och nr. 7. varvid detta område fick den nya fastighetsbeteckningen 6:1. Vid en delning av Per Olssons sterbhus år 1871 kom detta område att tillfalla Nils Persson (6:2) och Anders Henriksson (6:3). År 1878 sker en Lagadelning varvid den östra delen av kvarteret får en ny fastighetsbeteckning nämligen 6:14 och tillfaller Anders Persson. År 1917 genomförs en hemmansklyvning mellan Pål Larsson som erhåller större delen av stamfastigheten med byggnader på nuvarande tomt nr. 11. och stationskarlen O. Dahl som erhåller nuvarande tomt nr. 8. och nr. 9. bebyggt med en lång länga. Vid en hemmansklyvning år 1923 tillfaller 6:36 och 6:96 nuvarande nr. 6. och nr. 7. skräddarmästaren Nils Nilsson och övriga delen mot Sandvägen ner till ett litet dike kom att tillfalla Ungdomsföreningen "Framtiden", som uppförde en stor byggnad med biograf invid nuvarande "Bygdestigen". Biografen drevs av urmakaren N.E. Jönsson. Vid 1970-talets andra hälft revs denna byggde samt den kvarvarande tomten efter ungdomsföreningen avstyckades och bebyggdes med kedjehus och kvarteret får sin nuvarande utformning. År 1978 rivs byggnaderna på fastigheterna 6:76 med hithörande gammal trädgård med ansade buxbomshäckar och gångar för att ombildas till två nya villatomter, nämligen tomt nr. 10. och nr. 11.


Delad kvartersbeskrivning med: Vindan

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda