Källor - Industrimiljö Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Regionmuseets rapportserie 2007

Kulturmiljö

1. Hässleholms filfabrik, AK, Henrik Borg, 2005 – 2006

2. Barsebäck kyrka, Barsebäcks sn, FU, Lars Salminen, 2002

3. Hovdala slott hus E, L329-förstärkningsåtgärder, Brönnestads sn, AK, Kristina Nilén 2006/2007

4. Tånga kvarn, Välinge sn, AK och DK, Henrik Borg, 2004-2005

5. Tegelgolv i Bäckaskogs kyrka, Kiaby sn, AK & FU, Jan Kockum, 2004& 2006

6. Kävlinge gamla kyrka, 8 ½ sekler av hemligheter, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 2005

7. Tåstarps kyrka, Tåstarps sn , AK, Lotta Eriksson, 2006-2007

8. Sankt Ibb gamla kyrka, BAD & FU, Cecilia Pantzar & Lars Salminen, 2003-2004

9. Vä kyrkogård – gammal och ny, Vä sn, FU, Tony Björk, 2006

10. Härlövs industriområde boplats och grav, N Åsum och Kristianstad, AU&FU&UN, Helén Lilja, 1999-2005

11. Heliga Trefaldighetskyrkan – restaurering av fönster, AK, Helena Nilsson, 2005

12. Gånggriften i Odarslöv, Odarslöv sn, UN, Anders Edring, 2006

13. Källna kyrka, Källna sn, AF, Lotta Eriksson och Helena Nilsson , 2007

14. En kongemoseboplats i Yngsjö, AU & FU, Anders Edring, 2006

15. Börringe kyrkogård – ”…ett verkligt fridens rum i skuggan av lummiga trädkronor.”, Börringe sn, Svedala kommun, DK, Helena Nilsson, Lotta Eriksson, Cissela Olsson och Åsa Jakobsson, 2005-2006

16. Östra Ljungby kyrka, Östra Ljungby sn, AF, Lotta Eriksson och Helena Nilsson, 2007

17. Södervidinge kyrkogård, Södervidinge sn, DK, Lotta Eriksson, 2007

18. Sankt Mikaels kapell i Helsingborg, UN, Lars Salminen, 2004

19. Skånska ruinvårdsprojektet, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005-2006

20. Virke kyrkogård, Virke sn, DK, Lotta Eriksson, 2007

21. Några arkeologiska undersökningar i Åhus, Åhus sn, FU & AK, Jan Kockum, 1996 – 2004

22. Kulturreservat i Skåne -en översiktlig utredning , Paul Hansson, 2007

23. S:t Jörgen i Åhus. Åhus 30:5. Åhus sn, FU, Jan Kockum, 2007

24. Bronsåldersbrunnar i Näsby, Kristianstad, UN, Tony Björk, 2006 – 2007

25. Stora Harrie kyrkogård, Stora Harrie sn, DK, Lotta Eriksson, 2007

26. Österslöv gamla prästgård, Österslövs sn, AK, taktäckning, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007

27. Månstorps gavlar- säkringsarbeten, V Ingelstad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg & Henrik Borg, 2007

28. Skarhults slott - vårdplan, Skarhults sn, PJ, Kristina Nilén, 2006-2007

29. Tjörnarps kyrka, Tjörnarps sn, AK, Lars-Göran Strömbom, Mia Jungskär & Lotta Eriksson, 2003-2004

30. Universitetet 2, f.d. Anatomen, Värdebeskrivning 2007, BD, Henrik Borg 2007

31. Bäckaskog slott L356 – renovering av västra längans fasad och tak, samt nytillverkning av grindar, AK, Kristina Nilén, 2006

32. Korsbackakyrkans kyrkogård, DK, Lotta Eriksson och Emelie Petersson, 2007

33. Kust och historia i Skåne – En förstudie med naturperspektiv, PJ, Åsa Jakobsson, 2007

34. Sporrakulla gård – tak- och timmerarbeten, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007

35. Rivning på gång, norra kyrkogården i Lund, AK& BD, Petter Jansson, 2007

36. Röddinge kyrka utvändig renovering, Röddinge sn, AK, Petter Jansson 2006

37. Flädie kyrka utvändig renovering, Flädie sn, AK, Petter Jansson 2006

38. Hallamölla, Eljaröds sn, AK, Emelie Petersson, 2007

39. Kävlinge gamla kyrkas kyrkogård, DK, Lotta Eriksson och Emelie Petersson, 2007

40. Magnaröds stenvalvsbro, Östraby socken, AK, Jimmy Juhlin Alftberg 2007

41. Stora Herrestad säteri - antikvarisk förundersökning, huvudbyggnaden, Stora herrestads sn, AF, Kristina Nilén, 2006

42. Arilds missionshus - fönsterrenovering, AK, Helena Nilsson, 2007

43. Öllsjö by - Fastigheten Öllsjö 33:2, Skepparslöv sn, FU, Jan Kockum, 2007

44. Ausås församlingshem, Ausås sn, AK, Emelie Petersson, 2007

45. Nämndemansgården, Sankt Ibbs sn, AK, Emelie Petersson, 2007

46. Lilla Harrie kyrkogård, Lilla Harrie sn, DK, Lotta Eriksson & Katarina Olsson, 2007

47. Öllsjö 67:1, Skepparslöv sn, UN, Catherine Svensson, 2006

48. Stiby kyrka – läkatarunderbyggnad, Stiby sn, AK, Helena Nilsson, 2007

49. Glimmebodagården, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, 2007

50. Hustoftagården, Väsby sn, AK, Emelie Petersson, 2007

51. Östra Vemmerlövs kyrka, Östra Vemmerlöv sn, AK, Helena Nilsson, 2005-2006

52. Åkerbergska huset - fönsterrenovering, Höganäs sn, AK, Helena Nilsson, 2007

53. Villa Larsbo - fönsterrenovering, Brunnby sn, AK, Helena Nilsson, 2007

54. Tomelilla byagård, murstocksrenovering, Tomelilla sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007

55. Hässleholms kyrka - utvändiga arbeten, Hässleholms sn, AK, Helena Nilsson, 2006 – 2007

56. Ekestad folketspark - vård- och underhållsplan, Österslövs sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Katarina Olsson, 2007

57. Gammelgård, Sälshög 112:2, Tryde sn, DK, Jimmy Juhlin Alftberg och Katarina Olsson, 2007

58. Uppåkra kyrka - arkeologisk schaktningsövervakning, Uppåkra sn, FU, Lars Salminen, 2007

59. Nymö 8:17 - restaurering av ladugårdstak, Nymö sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg 2007

60. Hus och härdar i Edenryd, Ivetofta sn, Bromölla. FU 2007. Tony Björk.

61. Bondrumsgården, timmer- och takarbeten, Fågeltofta son, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007

62. Ingeborrarp, Rya sn, AK, Emelie Petersson, 2007

63. Östanå Pappersbruk - paviljongen, 2007, Östra Broby sn, AK, Helena Nilsson, 2007

64. Kävlinge gamla kyrka, utvändigt underhåll, Kävlinge sn, AK, Petter Jansson, 2005

65. Industrimiljöer i Lunds kommun, Inventering, Henrik Borg & Kristina Nilén, 2007


Bilder - Kulturen i Lund

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda