Källförteckning för Vårfru rote

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Källförteckning

Litteratur

R Blomqvist
 • Tusentalets Lund (Det gamla Lund XXI—XXII) 1941
 • Lunds historia. Medeltiden. Lund 1951
 • Lunds historia. Nyare tiden. Lund 1978
 • Lund 1861 — stadsbild och bostäder i Lund för hundra år sedan. Nya sparbanken i Lund Minnesskift 1961
Bygga skånska städer
 • Sydsvenska Dagbladets årsbok 1976
Byggnads- och brandordningar för staden Lund 1828, 1868 och 1876
Byggnadsstadga för rikets städer 1874
G. Carlqvist
 • Lund på 1690-talet. (Det gamla Lund IV och V) 1923, 1924
Sven B Ek
 • Nöden i Lund, Landskrona 1971
F Gadde
 • På halmtakens tid (Det gamla Lund XL) 1958
Gamla Lund i Per Bagges bilder. Lund 1976
Gleerups 150 år
 • (Det gamla Lund 57) 1975
M Guttorp
 • Lunds folkskolors historia, del II
 • (Det gamla Lund XLII) 1960
I. Ingers
 • Ortnamn i Lund (Det gamla Lund XLIV) 1962
Lunds stadsbild
 • Betänkande från 1950 års inventeringskommitté. Lund 1952
 • Betänkande från 1963 års inventeringskommitté. Lund 1968
A Ohlsson
 • Lunds arbetares bageriförenings verksamhet 1888—1913. Lund 1914
G Paulsson
 • Svensk stad, del I. Lund 1973
Sanering III, SOU 1973
27
 • Kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse
N H Sjöborg
 • Samlingar för Nordens fornälskare 2, 1824
Stadskärnans omvandling
 • Två rapporter 1975 och 1976 från avdelningen för stadsbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola.
C Werner
 • Blick på byggnadskulturen i det nuvarande Lund. (Det gamla Lund VII) 1925

Otryckta källor

Landsarkivet i Lund

Rådhusrättens och Magistratens i Lund arkiv:

 • Handlingar rörande tomter och byggnader

Akademiska och stadsjurisdiktionens arkiv:

 • Byggnadsdirektionens protokoll
 • Brandsynelängder

Lunds kyrkoarkiv:

 • Husförhörslängder
Lunds stadsarkiv
 • Byggnadsnämndens protokoll
 • Stadsfullmäktiges protokoll
 • Drätselkammarens protokoll
 • Byggnadsritningar till byggnadsnämndens protokoll.
Byggnadsnämnden i Lund
 • Mikrofilmade byggnadsritningar
Stadsingenjörskontoret i Lund
 • Stadskartor, stadsplaner, tomtkartor m m
Skånska Brands arkiv
 • Brandförsäkringsbrev fr o m år 1828
Kulturens arkiv
 • Uppmätningar, fotografier, kartor, tidningsklipp m m rörande Lunds stadskärna
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda