Källan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Källan
Hörnet Änggatan - Arkivgatan 22/9 1945. Foto Kulturen.

Större delen av kvarteret tillhörde förr L:a Råby 9 och var utlagt till åkermark. Det sydvästra hörnet var dock tomtplats till L:a Råby 2 och har varit bebyggd sedan åtminstone 1840-talet. I samband med ett arvsskifte 1892 delades L:a Råby 9 och bl a marken i kv Källan tillföll veterinär Nedolf P Sjölin som 1898 lät stycka upp den i byggnadstomter som snart såldes. På tomterna uppfördes en bebyggelse av enhetlig karaktär. Den östra delen av kvarteret tillhörde inte L:a Råby utan Stampelyckan, jmf Stampelyckan. Den lades till kvarteret i samband med en tomtindelning 1925. Den äldre bebyggelsen i kvarteret uppfördes på icke stadsplanelagd mark, varför såväl byggnadsritningar som äldre brandförsäkringsbrev saknas. För uppgifter om husens ålder har istället äldre kartmaterial och uppgifter om inteckningar fått utnyttjas.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda