Jutahusen 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Jutahusen 2
Jutahusen 2.png
Jutahusen 2
Information
AdressTrollebergsvägen 29
Byggnadsår1882, gårdshuset ca 1862
Byggherre1882 arbetskarl Lars Hansson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tomten är bebyggd med tre hus i U-formation kring en kullerstenssatt gårdsplan. Gathuset har mot gatan en vitmålad tegelfasad men har tidigare varit helt rödmålat. Trappad gesims och strax därunder en enkel bjälklagsmarkerande list. Pappklätt sadeltak, tidigare tegeltäckt. Ursprungliga fönster med lösa innanfönster och dekorativa gångjärnsstaplar, nu svartmålade. Asymmetriskt placerad entré med modern dörr och däröver en äldre nummerskylt i form av en vapensköld. Mot gården ett vindfång i pärlspontpanel. Mot gårdsplanen har alla byggnaderna rödmålade tegelfasader och papptak. Även gårdsflygeln har trappad gesims och bjälklagsmarkerande list. Det lägre gårdshuset har mot trädgården i söder en spritputsad fasad.

I gathusets fanns ursprungligen en tvåa och en trea och på vinden vid ena gaveln två enkelrum. Gårdsflygeln hade järnplåtstak och var inredd till bakstuga med stengolv och en större bakugn. Vid sydgaveln fanns ett rökrum för rökning av kött. Gårdshuset anges 1882 som "betydligt reparerat". Det hade då tegeltak på öppen läkt och inrymde bl a stall, packhus och avträden. Bakstugan byggdes 1891 om till en lägenhet och gårdshuset ändrades 1901 till en tvåa. I gathuset inreddes 1908 en mindre butik vid östgaveln, och en ny entre togs upp, men den slopades redan 1913. Ett av boningsrummen i gårdshuset ändrades 1908 till ett nytt rökrum och samtidigt murades östgaveln om i rött maskinslaget tegel. Byggnaderna utgör sedan omkring 1970 en enfamiljsbostad.

I byggnaderna har flera ålderdomliga detaljer bevarats vilket ger dem ett kulturhistoriskt värde.

Tomten 338 var obebyggd då den 1846 köptes av skräddaren Jöns Jönsson i Värpinge. På tomten uppförde han ett hus och när han 1856 sålde det till Sven Andersson, senare grovbrödsbagare, förbehöll han och hans hustru sig rätten att allt framgent få nyttja ett rum i huset. Vid branden 1881 blev gathuset lågornas rov medan det av Andersson uppförda gårdshuset till delar klarade sig. Efter branden sålde Anderssons änka tomten med villkoret att hon skulle få fri bostad under resten av sin livstid i det hus som köparen skulle uppföra.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda