Jutahusen 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Jutahusen 1
AdressTrollebergsvägen 31
ByggnadsårIngen uppgift
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt

Jutahusen 1
Jutahusen 1.png
Jutahusen 1
Information
AdressTrollebergsvägen 31
Byggnadsåröstra huset 1882 omb 1912, 1925, västra huset 1882 omb 1925, flygel 1913
Byggherreöstra huset arbetare Per Larsson, västra huset murare och fd korpral Nils Sjöberg, 1912-13 Lunds Arbetares Bageriförening, 1925 Kooperativa Föreningen Fenix upa
Arkitekt1925 Nils J Lundgren, 1930-31 Hänry Carlsson
Skyltfönster
Nybyggnadsritning Nr 339
Innergård

På tomten ligger två sammanslagna gathus med en enhetlig vitputsad gatufasad med stora skyltfönster, men med separata, papptäckta, takfall. Tomten bildades 1912 genom sammanläggning av två äldre tomter.

Det östra huset (339) hade ursprungligen en centralt placerad körport och en förhållandevis påkostad tegelfasad med murade bågar över fönsterna, fönsterbänkar och en gesims bestående av en konsolfris mellan två sågtandslister. Taket var täckt med järnplåt. Huset hade fyra smålägenheter med entréer från portgången. I en gårdsflygel längs västra tomtgränsen fanns brygghus och klosetter.

Gathuset i väster (340&341) hade en enklare gatufasad i tegel med en entré och körport. Taket var tegeltäckt och hade två takkupor. På bottenvåningen fanns tre lägenheter och på vinden två ettor. I gårdsflygeln längs västra tomtgränsen fanns ytterligare en etta samt brygghus, avträdeshus och gödselstad.

De bägge husen köptes 1912 av Lunds Arbetares Bageriförening. Gårdsflygeln som skilde de bägge tomterna åt revs och det östra gathuset byggdes om till två butikslokaler med fyra stora skyltfönster mot gatan. Den ena butiken användes av Bageriföreningen för bröd- och mjölkförsäljning, medan den östra hyrdes ut till Lunds Kooperativa Slakteri- och Charkuteriförening. Föreningen hade konstituerats i juni 1912 och började i stor skala med slakteri och inköp av slaktdjur på landet. En köttbutik öppnades i Kattesund i november 1912 medan huvudbutiken vid Trollebergsvägen öppnades den 16/4 1913. Längs den östra tomtgränsen uppfördes den ännu kvarstående längan i rött maskinslaget tegel med rum för korvberedning, kokning och rökning. Längs den södra tomtgränsen uppfördes 1913 slaktbod och kylrum samt ett vagnsskjul och ett stall för hästar och slaktdjur. De senare byggnaderna var rivna 1930 och hade ritats av stadsarkitekten A B Jakobsson. Charkuteriföreningen led av ständiga personproblem och knäcktes definitivt av köttbristen under första världskriget. Föreningen likviderades 1916 och rörelsen övertogs av Bageriföreningen som lät lokalerna stå tomma till 1919 då de hyrdes av en privat handelsman.

Fastigheten övertogs 1923 av Kooperativa Föreningen Fenix upa och 1925 skedde en genomgripande ombyggnad av de bägge gathusen. De gamla portgångarna sattes igen och en ny körport togs upp centralt i det västra huset. Allt utrymme i de bägge husen öster om körporten inreddes till en stor butikslokal, som var uppdelad i en matvarubutik och en speceributik, och ytterligare ett par skyltfönster tillkom. Väster om körporten fanns det kvar en liten lägenhet. På baksidan av det östra huset uppfördes 1930 en tillbyggnad för lager i rött maskinslaget tegel. Butikslokalen var då uppdelad i en speceributik och en köttbutik. Året därpå ändrades lägenheten väster om körporten till en mindre butik. Den har ännu kvar sin fernissade ramverksdörr med stort glas, litet skyddsgaller och flankerande pilastrar. Istället inreddes en ny lägenhet i de f d korvberedningslokalerna.

Fenix gick 1959 samman med konsumentföreningen Solidar och året därpå byggdes butiken vid Trollebergsvägen om till ett snabbköp varvid entrén flyttades. Det var då den korrugerade eterniten på den övre delen av fasaden sattes upp som underlag för skyltar. Butiken byggdes åter om 1965 och 1970 revs den västra gårdsflygeln. Lokalen blev 1983 en Servusbutik och 1992 flyttades den över till nybyggda lokaler på andra sidan av Trollebergsvägen.

Tomterna 340 och 341 slogs samman till en fastighet efter branden 1881. Nr 341 i väst var bebyggd med ett hus 1846 då den köptes av soldaten Pehr Klow. Om 340 saknas uppgifter äldre än att den var bebyggd 1868.

Den då obebyggda tomten 339 i öster köptes 1845 av timmermanslärling Hans Nilsson som längs med gatan uppförde ett korsvirkeshus med "sex väggrum" varefter han åter sålde fastigheten. Huset hade 1854 försetts med en vinkel mot gården. Tomten köptes 1860 av åboen Anders Jonasson som lät uppföra en ny byggnad inne på gården. Gathuset och vinkelbyggnaden styckade han upp i fyra hus, varav han behöll ett och sålde resten 1861-62. Köparna fick fritt tillträde till hans brunn och avträdeshus. Efter branden 1881 slogs åter fastighetsdelarna samman.

Litteratur

  • Truedsson 1958
  • Finnström 1957
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda