Juristen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Juristen
Kvarteret är beläget inom den del av Galgevången som förr tillhörde jordegendomen Olshög. Vid sekelskiftet hade ägaren till Olshög börjat stycka av en del tomter på den närmast staden belägna delen av marken. I ett stadsplaneförslag från 1917 planlades kvarteren väster om Studentgatan, men där skisserades även en fortsatt utbyggnad österut. I nästa stadsplaneförslag, från 1923-24, lades också ett antal kvarter ut öster om Studentgatan, och däribland kvarteret Juristen. I söder begränsas kvarteret av Östervångsvägen, som förr knäckte något norrut mittför Studentgatans mynning. Parkremsan i kvarterets sydkant motsvarar Östervångsvägens äldre sträckning.

Tomterna styckades av och bebyggdes under en tioårsperiod, med start 1924, vilket har medfört att bebyggelsen är av en tämligen blandad karaktär. Av kvarterets elva villor är sju uppförda av tre olika byggmästare. En av dem, A J Holmgren, ritade själv sina hus, medan hustrun fick stå som byggherre. Invånarna i kvarteret bestod mest av hantverkare och lägre tjänstemän och merparten av husen innehöll två lägenheter. Ändarna av kvarteret är förhållandevis enhetliga och där finns också ett par mera påkostade villor. Husen vid Nationsgatan är putsade, medan de vid Östervångsvägen är uppförda av ett inte så vanligt brunrött tegel med "knackad" yta. Husen däremellan är av en mera blandad karaktär. De förhållandevis små tomterna i kvarteret har medfört att man sluppit senare avstyckningar.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda