Juridicum

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Paradis 51
Gamla juridicum och barnsjukhuset.png
Gamla Juridicum / Gamla Barnsjukhuset
Information
NamnJuridicum (gamla Barnsjukhuset)
Byggnadsår1899 omb. 1926, 1951
ByggherrePrinipaler för ett blivande barnsjukhus
Arkitekt1899 Salomon Sörensen
1971 Klas Anshelm

Tvåvåningshus med mittparti i tre våningar. Renässansinspirerad fasad i rött tegel med hörnkedjor, profilerade fönsteromfattningar och dekorativa band i gråvit puts. Valmat mansardtak klätt med skiffer och gråvit falsad plåt. De stora vita fönsterna är ursprungliga och spröjsade i upp till 32 smårutor. Huset tillkom på privat initiativ. Ett antal läkare bildade 1883 föreningen Principaler för ett blivande barnsjukhus i Lund, som så småningom lyckades samla ihop tillräckligt mycket pengar för att uppföra huset. Det förlades till ett område som stötte till Paradislyckan i väster och som tidigare hade utgjort ett antal trådgårdstomter tillhörande de gårdar som låg längs Bredgatans östra sida. Barnsjukhuset var ursprungligen bara en våning högt och på flyglarnas östra gavlar låg två träverandor. Huset byggdes 1926 på med ytterligare en våning, antagligen efter ritningar av Salomon Sörensen, och den tandsnittsförsedda frisen under takfoten kom att utgöra våningsband.

Verandorna revs och en ny lackad ytterdörr med fem glasrutor sattes in nar huset 1951 byggdes om åt juridicum efter ritningar av Klas Anshelm. Huset exteriör blev byggnadsminnesmärke den 30/12 1974.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda