Inledning historik Stångby

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Stångby stationssamhälle växte fram vid sekelskiftet 1900 i samband med att dubbelspår byggdes ut mellan Lund och Eslöv. Det framväxande stationssamhället kom att döpas till Stångby, trots sitt läge i Vallkärra socken. Det nya stationssamhället kom successivt att expandera på utmarker tillhörande Vallkärratorn och senare även Stångby socken. För att förstå stationssamhälles historia måste därför även de omkringliggande byarnas historia - Vallkärratorn, Vallkärra och Stångby - översiktligt tecknas, eftersom deras utveckling är tätt sammankopplad med stationssamhällets tillblivelse. Huvuddelen av de gårdar och enskilda hus som omfattas av följande rapport, har även sitt ursprung i omgivande byar, från vilka flertalet flyttats i samband med enskiftet 1812.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda