Hyveln

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hyveln
Fd stg 1059 omedelbart väster om kv Hyveln. Foto 1948 R Blomqvist/Kulturen.

Kvarteret är utlagt på platsen för Pilahusen, ett antal små arrendegårdar under S:t Peters Klosters Säteri. Gårdarna låg i det nordöstra hörnet av Pilelyckan, vilket var den del av lyckan som låg närmast staden, och det var inom Pilelyckan de hade sin jord. Platsen var obebyggd enligt 1704 års karta, men 1788 låg där enligt en annan karta ett antal hus förmodligen utgörande två gårdar. Pihlehuset nämns för första gången 1735. Året därpå talas det om Pihlehusen, vilket anger att det var minst två hus. Både 1796 och 1864 bodde där fyra hushåll. I början av 1900-talet var antalet brukningsdelar tre.

Av Pilehusen återstår nu endast det 1929 friköpta boningshuset på nr 2, som uppfördes efter en brand 1905. Omedelbart väster om kvarteret låg två boningshus och en större ekonomibyggnad som friköptes 1914 och 1922 av järnarbetare Hans Andersson. Husen köptes av staden 1945 och revs därefter. Tomterna nr 7 och 4 lades ut 1931-32.

Fastigheter

Trollebergsvägen från söder 1946. Längst till höger kv Hyveln 7 och 2. Foto R Blomqvist/Kulturen.
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda