Hyphoff 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hyphoff 2
Hyphoff 2.png
Hyphoff 2
Information
NamnVilla Holma
AdressFinngatan 8
Byggnadsår1889
Byggherrefysikprof. K A Holmgren
ArkitektHenrik Sjöström
Foto mellan 1897 och 1902/Kulturen.

Villan i mörkrött tegel är uppförd i en medeltidsromantisk stil. Den asymmetriska planen består av en nord-sydlig länga till vilken övriga byggnadsdelar har fogats. På huvudfasaden mot väst ett torn som skjuter något utanför fasadlivet, och bredvid det en tegelaltan i vilken entrén är belägen. På motsatta fasaden en bred, kort flygelbyggnad. Gaveln mot gatan har karaktären av baksida med en låg utbyggnad som förr innehöll skafferi och köksentré. Fasadytorna är relativt rena med huvuddelen av dekorationerna koncentrerade till partiet under takfoten, som har en gesims med konsolfris och ett sågtandsskift med tegel på högkant, samt till fönsterna med murade fönsterbänkar och bågar över fönsterna. Särskild omsorg har ägnats gavlarna med fönster av varierad utformning, hörntureller och ansatser till trappstegsgavlar. På en av gavlarna dessutom korsformade blinderingar. Tornet är plåtklätt och har små omsorgsfullt utförda takkupor med järnspiror, och kröns av en större spira. Resten av taket är klätt med shingelpapp, men var liksom tornet täckt med skiffer fram till 1971. Snickerierna är brunmålade, de ursprungliga helfranska ytterdörrarna är bevarade medan fönsterna är bytta.

Huset är byggt av fysikprofessorn K A Holmgren som tidigare hade lett uppförandet av fysiska institutionen på granntomten i söder. Han ansåg att det för experimentella vetenskaper var viktigt att föreståndaren hade en tjänstebostad i omedelbar närhet av institutionen. För det ändamålet tiggde han på egen hand ihop pengar, och till det som donationerna inte räckte till tecknades lån. I folkmun kallades huset för Betlehem då det "bettlades" ihop. I en redogörelse till donatorerna erkände han att byggnaden projekterats storslaget, "kanske något avvikande från det vanliga i Lund". På slutet tillade han: "Slutligen trodde jag, att något borde göras för att byggnaden skulle genom sitt yttre i någon mån bliva ett värdigt uttryck för donatorernas ädla avsikter".

De många rummen på vinden var tänkta för eventuella gäststudenter.

Efter pensioneringen 1898 överlämnade Holmgren huset till universitetet under namnet "Stiftelsen Prefektbostaden Holma", och det beboddes sedan av fysikprofessorerna Janne Rydberg, Manne Siegbahn och John Koch. Till sist blev dock skötseln och uppvärmningen av huset så dyrbar och arbetskrävande att huset 1938 stod utan hyresgäst. Det erbjöds då åt Folkminnesarkivet som tillsammans med etnologiska institutionen ännu finns i huset[nutidsuppdateras].

Huset var från början försett med badkar och arton kakelugnar, medan "avträdena" fanns vid änden av en mur som löpte österut från huset, längs med Finngatan. Toaletter och centralvärme sattes in 1920. Användningen som institution har satt sina spår, men ännu finns mycket av den äldre inredningen kvar. Trapphuset, beläget i tornet, har in mot bostaden färgade blyglasfönster med blommotiv. Matsalen har kvar sina gyllenläderstapeter och ådringsmålade paneler. I "Herrns rum" finns en vit paradkakelugn och på övervåningen ett par enklare.

Litteratur

  • Folklivsarkivet i Lund 1913-1988, 1988
  • Holmgren 1897
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda