Hunnerup 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Västra Borggården. Foto Hans Truedsson 1920-talet.
Brandpost norr administrationsbyggn.
Busskur vid uppfarten till Asylen, ritad av Klas Anshelm.
Äldre foto Kulturen.

Västra Borggården

Till sin uppbyggnad är den västra borggården snarlik den östra. Stilen är dock en annan och bör nog snarast betecknas som medeltidsromantisk, även om det finns drag av nyrenässans i formspråket. Men framförallt är det en renodlad, mycket rik tegelarkitektur med våningsband, kraftigt artikulerade gesimser, fönssterbänkar och murade bågar över fönsterna. Det är stora, tunga byggnader i rött maskinslaget tegel med ett visst inslag av formtegel i listverk och omfattningar. Det enda putsinslaget utgörs av socklarna, på paviljongerna i form av en bandrustik. Murytan har getts en speciell fogning, där de vertikala fogarna är utstående med ett halvcirkelformat snitt, medan de horisontella är släta. Enligt de akvarellerade originalritningarna var fönsterna ursprungligen målade i en mörkt brungul färg. Paviljongerna hade småspröjsade 2- och 4-luftsfönster. Nu har de ersatts av vitmålade 3-luftsfönster med T-indelning.

Liksom den östra borggården är den västra uppbyggd kring en mittaxel, bestående av administrationshuset och verkstadshuset. På ömse sidor därom, som varandras spegelbilder, grupperar sig mans- och kvinnoavdelningarna med vardera tre paviljonger. Till anläggningen kommer man från nordöst, via bron över Höje å och det är också mot Höje å som administrationsbyggnaden, anläggningens främsta hus, vänder sin huvudfasad. På sidan ut från borggården hade vårdpaviljongerna inhägnade promenadgårdar med soltält och avträden, och paviljongernas huvudfasader vette därför in mot borggården. Borggården var planterad men indelades av ett tätt rutnät med gångar och décauvillespår (med två stickspår till varje hus). Samtliga byggnader har dock genomgående getts påkostade fasader utan några renodlade baksidor. Även om borggården är symmetriskt uppbyggd är den inte för den skull helt regelbunden, då verkstadshuset inte på något sätt har samma dignitet som administrationshuset. Man kan se administrationshuset som anläggningens mittpunkt medan paviljongerna bildar två flyglar som lämnar "uppfarten" mitt emot huvudbyggnaden öppen. Administrationshusets karaktär av huvudbyggnad understryks av att den har dragits något utanför den fasta ram som bildas av paviljongerna. När också det lilla verkstadshuset har dragits ut gör det att känslan av en öppning mittemot administrationshuset ytterligare förstärks.

Byggnader

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda