Humlan 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Humlan 9
KMVebHumlanNio2.jpg
Humlan 9
Information
AdressLäkaregatan 7
Byggnadsår1909 enl. nuvarande ägare
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Läkaregatan 7 hör till de sex tidigaste byggnaderna på gatan. Huset uppfördes enligt ägaren kring 1909 vilket kan stämma vid jämförelse med senare kartor. Byggnaden har inte byggts till och uthuset finns bevarat på baksidan. Den historiska funktionen är troligtvis den samma som i dag, vilket är bostad. Eventuellt har det varit någon verksamhet knuten till den också.

Huset är uppfört i ett plan med matkällare och inredd vind. Grundläggningen är förmodligen av natursten då sockeln är av samma material tillsammans med tegel och har kalkbruksfogar. Den bärande konstruktionen är murad i tegel med gult tegel i kryssförband med pärlfog i fasaderna. Taksprånget har synliga och svartmålade sparrar. Sadeltaket är täckt med tvåkupiga betongpannor och har två murade, men plåtklädda, skorstenar med gjuten krona i nock. Valven ovan fönstren är flacka i rött tegel och troligen omsatta vid breddning av fönstren. Träfönstren är äldre men inte ursprungliga, vitmålade och i en och två lufter. Huset har två entréer, en på varje långsida. Dörren mot gatan av teak är oljad och har sidoljus. Marknivån har höjts och rester av en granitstentrappa markerar entrén i gatan. Entrén på baksidan har en gjuten betongtrappa med svartmålat räcke i järn. Dörren är även här i oljad teak, men med glasparti istället för sidoljus.

Uthuset är uppfört i rött tegel på naturstensgrund. Sockeln är inte synlig och teglet är lagt i kryssförband även här med raka bågar över bröstningarna. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och en murad skorsten med gjuten krona är placerad mot nock. Träfönstret är i två lufter och vitmålat. De fyra dörrarna i trä är grönmålade med smidda beslag och gångjärn.

Fastigheten är omgärdad av klippta ligusterhäckar med brunmålad plankgrind mot trädgården/baksidan. Gångarna är delvis grusade och delvis plattsatta med betongstenar. Trädgärden är till stor del grästäckt med rabatter, planterade med blomster, utefter gårdsfasaden och mot fastighetsgränserna åt väster och norr. Några bevarade fruktträd finns kvar samt en murgröna och rododendron.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda