Humlan 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Humlan 5
P1000269Hu5.JPG
Humlan 5
Information
AdressLäkaregatan 11
Byggnadsår1973 enl. uppgift från nuvarande ägare
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000270Hu5.JPG
P1000271Hu5.JPG
P1000272Hu5.JPG

På Läkaregatan 11 ligger Humlan 5. Byggnaden är enligt ägaren uppförd 1973 efter en brand i slutet på 1960-talet då den tidigare Skomakarstugan som låg på platsen brann. Skomakarstugan var ett typiskt gathus i ett plan på naturstenssockel och putsade fasader. Foto på byggnaden visar även ett sticketak (maskinhyvlade takspån som förekom under 1800-talets slut och 1900-talets början men senare blev använt som undertak till plåt eller papp). Byggnaden hörde till de tidigast byggda längs Läkaregatan. Den sentida byggnaden är alltså uppförd 1973 och har trots moderniteter som inbyggt garage blivit relativt väl anpassad efter storleken på den tidigare byggnaden.

Huset är uppfört i ett plan och halvt plan i inredd vind och källarvåning. Byggnaden står på en gjuten och armerad betonggrund med synlig och gråmålad sockel med överhängda och vitmålade enluftsfönster i trä. Regelkonstruktionen är täckt med rött, brunt och flammigt melerat Minnesbergs tegel i löpförband med gråmålad fasspontpanel i gavelröstet. Sadeltaket är täckt med gula, tvåkupiga betongpannor och har tre plåttäckta och pivothängda fönster i aluminium i östra takfallet. Vind- och solskivorna är i trä och är svartmålade samt att en plåtinklädd skorsten, förmodligen för ventilation av köksfläkt, finns i det östra takfallet. Fönstren i trä är vitmålade och i två lufter med sidohängning och lösa spröjsar samt har fasta och brunmålade fönsterluckor. Det förekommer även enluftsfönster även de i trä och vitmålade. Entrén har en gjuten trappa täckt med klinker och svartmålade räcken i järn. Entrédörren i teak är betsad och har mässingsbeslag och sidoljus. Carporten till det inbyggda garaget är även den i betsad teak med svartmålad plåt i underkant. Garaget är täckt med gråmålad locklistpanel, med brunmålat gavelröste, och har vitmålad carport i plåt. Sadeltaket är täckt med lertegelpannor.

Fastigheten saknar avgränsning mot gatan och baksidan var inte tillgänglig vid inventeringstillfället. Utmed gatan finns rabatter murade i tegel eller betongstenar vilka är planterade med enbuskar och lökväxter. Gångarna och uppfarterna är satta med betongstenar eller gjutna i betong i samband med husgrunden.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda