Humlan 18

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Humlan 18
P1000247Hu18.JPG
Humlan 18
Information
AdressLäkaregatan 19
Byggnadsår1890-1910, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Historik: Förändringar exteriört - 4 fönster 2 lufts m överljus fasta spröjsar (1 vån). 1960 gjordes en större renovering då väggar till ett antal mindre rum revs för att göra större rum. I samband med detta monterades de befintliga fönstren. Träpanel på gavlarna tillkom på ca: 1970-talet, under finns fasadteglet kvar i orört skick.

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och källare. Den står på en naturstensgrund med synlig sockel med vita fogar. Den murade konstruktionen med rött Veberödstegel ligger i fasaderna i ett kryssförband med pärlfog. Mot gatan finns en frontespis med profilerad gesims, med ¼-dels förskjutning av tegelstenarna, och mot gården finns ytterligare en lite större. Bådas gavlar är klädda med rödmålad locklistpanel. Ovan bröstningarna är stickbågar murade och den profilerade gesimsen/taksprånget är murad med profiltegel med rundade hörn. Gavelröstena är klädda med rödmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med svarta, tvåkupiga Zanda betongpannor och en murad skorsten i rött tegel med gjuten krona är placerad i nock. Vind- och solskivor är svartmålade och i trä. Byggnaden har till största delen vitmålade korpostsfönster i trä med grönmålad karm, men det förekommer tvåluftsfönster i trä i samma färgsättning troligtvis från mitten på 1900-talet. Frontespisen mot gatan har två sentida fönster i två lufter av aluminium med lösa spröjsar. Gatuentrén har en gjuten trappa i tre nivåer, varav ett är nästan helt under marknivå. Pardörren i trä är grönmålad, har speglar och överljus samt mässingsbeslag. Dörren är nytillverkad och ersatte en teakdörr som sattes in förmodligen under 1960-talet. Gårdsentrén har en tillbyggd altan i trä med vitmålat plankräcke. Trädörren är sentida och vitmålad med glasparti med fasta spröjsar.

Uthuset är troligtvis tillbyggt runt 1960-talet. Sockeln är dels slätputsad och dels av gjuten betong. Fasaderna är i rött tegel, i kryssförband i den äldre delen och löpförband i tillbyggnaden. Sadeltaket är brutet i vinkeln till garaget och täckt med eternitplattor i facettmönster. Fönstren är i en- till två lufter och i trä. De är grönmålade och tvåluftsfönstren har fasta spröjsar. Dörrar och garage är alla i trä och grönmålade. Fastigheten är omgärdad av ligusterhäckar och delvis också ett grönmålat nätstaket på järnstolpar. Gångarna är belagda med grus och merparten av trädgården är grästäckt. U-med gavlarna finns rabatter planterade med bland annat murgröna och ett par fruktträd av äpple och körsbär finns planterade runt om i trädgården.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda