Humlan 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Humlan 10
KMVebHumlanTio3.jpg
Humlan 10
Information
AdressLäkaregatan 5
Byggnadsår1900-1910, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Byggnaden är troligtvis uppförd kring 1900-talets början. Årtalet 1919 finns uppfört i gavelfasaden, dock visar kartmaterial från 1912 att en byggnad finns på tomten redan då. Byggnaden med sitt uthus har troligtvis inte förändrats avsevärt mycket mer än en mindre tillbyggnad på baksidan, med ett nytt entréparti. Funktionen har också varit densamma genom åren där bostad har varit den primära. Gunvor Lantz har forskat fram att åkare Anders Lundin flyttade in i huset 1923 därefter bodde dottern Ragnhild Lundin kvar i huset minst in på 1960-65.

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och källarvåning. Sockeln är synlig mot gårdsplanen och är där slätputsad och svartmålad. Gatunivån har höjts så pass mycket att sockeln inte är synlig på den sidan. Konstruktionen och fasaderna är i rött Veberödstegel i kryssförband med stickbågar ovan fönsteröppningarna. Sadeltaket är täckt med Veberöds DH pannor, enkupiga falstegelpannor, med murade nockpannor. Den murade skorstenen är placerad i nock och har gjuten krona. Fönstren är i två lufter med eller utan fasta spröjsar och sidohängning. De är alla i trä och vitmålade. Huset har två entréer, en i varje långsida. Gatuentrén har en kalkstensplatta som markerar den från en tidigare trappa som idag ligger under mark. Pardörren är i trä är vitmålad och har glasparti med fasta spröjsar. Gårdsentrén är som nämnts ovan förmodligen senare tillkommen. Trappan är gjuten i betong med sjöstensplattor som slitskikt och vitmålat räcke i stål. Den vitmålade dörren är en sentida, men historiserande, i trä med glasparti med spröjsar och speglar. Källardörren är placerad mot och är liggande i vinkel med pardörr i vitmålat trä.

Uthuset är uppfört i rött Veberödstegel på naturstensgrund utan synlig sockel. Teglet är lagt i kryssförband med stickbågar ovan bröstningarna. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt med en murad skorsten i nock. Fönstertyperna varierar i huset. Ett äldre och vitmålat gjutjärnsfönster med små rutor finns bevarat samt att ett fönster bytts ut mot ett sentida, vitmålat aluminium fönster med pivothängning. Entrén är indragen i fasadlivet med en obehandlad trädörr.

Fastigheten är omgärdad av delvis omgärdad av nätstaket och saknar avgränsning mot gatan. Gårdsplanen är till stor del grästäckt med gångar satta med av betongplattor. I trädgården och utefter gavelfasaderna och baksidan finns planterade rabatter med bland annat rododendron och murgröna.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda