Humanisten

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Humanisten
Kvarteret är beläget inom Galgevången, huvudsakligen på den del som tillhörde jordegendomen Olshög. Vid sekelskiftet hade ägaren till Olshög börjat stycka av en del tomter på den närmast staden belägna delen av marken. Kvarteren väster om Studentgatan planlades i ett stadsplaneförslag från 1917, och där skisserades även en fortsatt utbyggnad österut. I nästa stadsplaneförslag, från 1923-24, lades också ett antal kvarter ut öster om Studentgatan, däribland kvarteret Humanisten. I söder begränsas kvarteret av Östervångsvägen, som förr gjorde en knäck norrut mittför Studentgatans mynning. Parkremsan i kvarterets sydkant motsvarar Östervångsvägens äldre sträckning. Den östra delen av kvarteret ägdes av egendomen Tuna. Tuna köptes 1933 av staden och flera av tomtköparna fick sedan förvärva ena delen av sin tomt från staden och den andra delen från Olshög.

Tomterna styckades av och bebyggdes under en sexårsperiod med början 1934. Ursprungligen var husen genomgående putsade. Äldst i kvarteret är tre 1½-planshus längs med Docentgatan. Resten av bebyggelsen i kvarteret kom att bestå av ljusa funkishus i två våningar med flacka tak. Längs Tornavägen lät byggmästare Nils Tatis Andersson uppföra tre små hyreshus under lika många år. Det första huset, längst i syd, ritades av Alfred Persson. Han ritade även nästa hus, vars ritningar dock justerades av Hans Westman som i sin tur ritade det sista hyreshuset. Byggnaderna bildar en väl sammanhållen sträckning som längst i norr kompletteras av en funkisvilla, även den ritad av Westman. Villan är genom sin kvalité och sitt exponerade läge värd extra uppmärksamhet.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda