Herrehuset

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kulturen 24
Herrehuset.png
Herrehuset. Foto: Lars Westrup. Kulturens arkiv.
Information
Byggnadsår1816, omb. 1847, 1892 och 1949
ByggherrePer Henrik Ling
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

När P.H. Ling 1811 sålt en del av sin stora tomt började han bygga ett nytt hus nordöst om sin egen bostadslänga. Detta var ämnat att rymma, förutom bostad åt familjen, "ett övningsställe för hans gymnastiska elever" och uppfördes i tre våningar med valmat sadeltak. Bottenvåningen murades i gråsten och fick 1 ¹/₄ aln tjocka väggar. I de övre våningarna användes delvis bränd tegel, hämtat från två stycken nedrivna domkyrkokapell. 1816 var bygget färdigt exteriört men när det 1818 såldes av Ling till professor Engström var det fortfarande oinrett. Öster om huset hade Ling anlagt en trädgård där han låtit sina studenter gräva kanaler som skulle användas för simträning.

Enligt brandförsäkringshandlingar från 1856 var bottenvåningen marmorerad i oljefärg och de övre våningarna finputsade och vitstrukna. Taket var klätt med kalkunderstruket tegel och på östfasaden fanns en entré i markplan med dubbeldörrar och portar i sten. Den ursprungligen för gymnastiska övningar ämnade markvåningen hade inretts med kök, spiskammare, brygghus och domestikrum och de övre våningarna rymde vardera fem rum, kammare och garderober.

1892 när huset köptes av Kulturen byggdes det om invändigt för att användas som museum och utvändigt för att passa in i G. I:sson Karlins Paviljongsystem. Han ville med olika fristående byggnader belysa de fyra ståndens olika byggnadssätt och det här aktuella huset fick representera adeln, därav namnet "Herrehuset". För att accentuera skillnaderna mellan de olika ståndens bostäder förvandlades det enkla empirehuset till ett barockpalats genom art man klädde fasaderna med rustisering i bottenvåningen, joniska pilastrar, gesimser, fönsteromfattningar i de övre våningarna och festonger under fönsterna och på gavlarna. Museets huvudsamlingar visades länge här. 1949 skedde ännu en renovering då en tvåsidig fritrappa upp till andra våningen byggdes. Ett valv gjordes under denna och i valvet finns entrén till bottenvåningen. Herrehuset rymmer idag museets utställningar av silver i bottenvåningen och keramik i de övre våningarna.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda