Halvstopet 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Halvstopet 5
P1000048HS5.JPG
Halvstopet 5
Information
AdressSödra Järnvägsgatan 12
Byggnadsår1890-1900-talet, uppskattningsvis. Ytterligare en våning och putsning 1935.
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Byggnaden på Halvstopet 5 är precis som grannhusen uppförda i samband med järnvägens ankomst till byn. Troligtvis i detta fall kring sekelskiftet 1900 då Hushållningssällskapets karta från 1912 visar byggnad på platsen. Huset var från början i ett plan men byggdes på 1935 med ytterligare en våning. Årtalet 1929 som är målat på gaveln, indikerar någon större ändring vid den tiden eller ägarförändring. Huset har under 2000-talet genomgått en ombyggnad och fick då det utseendet det har i dag. Funktionen har historiskt sett varit likadan med verksamhet och bostad i samma byggnad. Idag är det ett flerbostadshus med verksamheter i gatuplan, men så har det inte alltid varit. Manne Bengtsson med familj bodde i övre våningen och drev manufakturaffär i bottenvåningen. Det har även varit tygaffär, blomsteraffär och keramikverkstad med butik. I dag bedrivs fotvård i gatuplan.

Byggnaden är som nämnts i två plan med inredd vind, källare och brutet hörn i korsningen Mejerigatan/Södra Järnvägsgatan. Sockeln är slätputsad och målad i grått. Grunden är troligtvis från början av natursten, men har troligtvis förstärkts vid påbyggnaden. Fasaden är slätputsad och målad i ljusgul kulör med fönsteromfattningar i vitt. Gesimsen är enkelt/rakt profilerad i taksprånget och delvis täckt i plåt. Sadeltaket är brutet mot gaveln och är bandtäckt av grönmålad plåt. Skorstenen är även den täckt i plåt och är placerad i nock. En sentida kupa är tillbyggd mot gården också den täckt i plåt. Skyltfönstren till verksamhetslokalen är av säkerhetstyp och har vit karm. Övriga fönster är vita i två- eller trelufts och av aluminium. Dessutom finns fem bruna, sentida enluftstakfönster i aluminium. Byggnaden har tre entréer, en för verksamheten och två för de boende. Verksamheten har en sentida dörr i vitmålat trä med stort glasparti och överljus. De andra dörrarna är även de sentida och i vitmålat trä med speglar och överljus. Alla entréer har gjutna betongtrappor med granitstenar som slitskikt. Ett välvt skärmtak täkt i plåt finns ovan entrén på Södra Järnvägsgatan och en balkong med smidda, svartmålade räcken är belägen på första våningen mot gården.

Fastigheten är omgärdad av en slätputsad och målad mur i öster och söder. Sockeln är gråmålad och slätputsen är målad i samma ockrafärgade kalkfärg som byggnaden. Murkrönet är täckt av kopparplåt. Grinden åt öst är smidd och svartmålad vilket ersatte den tidigare i trä. Ett mindre staket av trä med grind finns vid västra gaveln. Detta är också gråmålat. På trädgården finns ett växthus. Trädgården har viss plantering, en äldre och större ek samt grusgångar mellan de olika delarna inom fastigheten. Växtligheten minskade efter renovering på 2000-talet.

Anekdot

Keramikverkstaden drevs av Lena Britt Cato och utställare exempelvis NG Olzzen (träkonst) och Gunilla Hagström (fotokonst).

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda