Halvstopet 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Halvstopet 3
P1000029.JPG
Halvstopet 3
Information
AdressSödra Järnvägsgatan 8
ByggnadsårRunt sekelskiftet 1900, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Huset på Halvstopet 3 hör till samma epok som grannhusen i kvarteret. Det finns med på Hushållningssällskapets ekonomiska karta från 1912 och historiska bilder visar huset från runt sekelskiftet. Byggnaden har också haft fler funktioner än bostad vilket den har idag. Bland annat var slaktare Alm verksamma i byggnaden som även hade stallbyggnaden på Kärleksgatan, Kannan 10-11. Före Alm ägdes fastigheten och drevs rörelsen av slaktaremästare Wilhelm Christersson. Under hans tid där var slakteriet i gång. Alms köttaffär fick läggas ner när Systembolagets butik intill köttaffären lades ner. Kundkretsen i köttaffären bestod inte bara av Veberödsbor utan av många utombys som besökte Systembolaget, ”Spriten”, som folk sade, handlade kött i samband med spritinköp. Wilhelm Christersson var bror med målarmästaren Gustaf Christersson som ägde fastigheten där hans hustru drev manufakturaffär vid Dalbyvägen (senare fotoaffär). På Kannan 10 & 11 hade slakteriet kolupplag och stall. Slakthuset på Halvstopet 3 revs efter 2004 och ersattes av ett garage som är hälften så stort.

Byggnaden är i ett plan med inredd vind och källare. Naturstenssockeln är putsad och målad i svart. Fasaderna är av rött Veberödstegel lagda i kryssförband med pärlfog. En frontespis pryder entrépartiet och sidorna på kupan är klädda i eternit. Sadeltaket är täckt i rödfärgade, tvåkupiga betongpannor med en murad skorsten i tegel med gjuten krona i nock. Profilerade sparrar är synliga i taksprånget. Vindskivorna är brunmålade och i trä med solskiva i brunmålad plåt. Alla fönster har stickbågiga valv, samtliga fönster är sentida, en del av brunlaserat trä och andra vita, sidohängda aluminiumfönster med eller utan mittpost. Betongglasfönstret sitter i slaktarnas gamla kylrum. Dörren är en sentida trädörr med glasparti med spröjsar och speglar. Källarfönstren är av gjutjärn med små glas och är av äldre typ. Det finns även två målade blindfönster på västra gaveln.

Byggnaden är om- och tillbyggd i omgångar då den anpassats efter den eller de funktioner som den haft. Bland annat är den förlängd åt öster och det har byggts till med takkupa mot söder, garage och en mindre flygel i väst. Ett parti i fasaden har försetts med grå puts. Allt har gjorts under 2010-talet. Trädgården har inte varit tillgänglig men från flygfoton kan konstateras att den är till största delen är grästäckt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda