Halvstopet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

1899 styckades marken i denna del av Veberöd och delades i de kvarter som utgör Halvstopet, Kannan och Decilitern. Marken ägdes tidigare av gården Veberöd 12. Mejerigatan som avgränsar kvarteret Halvstopet i öster, är en del av en äldre väg som sträckte sig vidare norrut mot Silvåkra. Bebyggelsen mot Södra Järnvägsgatan har till stor del karakteriserats av rött tegel i fasad, typiskt för de skånska stationssamhällena. Nyligen har ett av de äldre tegelhusen putsats vilket förändrar karaktären. I söder begränsas kvarteret av Kärleksgatan som i bredd snarast är en gränd. Längs denna kan anas att många av husen inrymt verksamheter på gårdarna. I väster avgränsas kvarteret av Postgatan. I 1988-års Bevaringsprogram betecknades samtliga gatuhus utom det mest östliga, Halvstopet 5, samt gårdshusen på 2, 3 och 4 som ”Byggnad som ingår i eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö”. Gatuhuset på Halvstopet 4 betecknas i samma underlag som ”kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull byggnad”. Gatumiljöerna Södra Järnvägsgatan, Mejerigatan och Kärleksgatan betecknades som ”Kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning”.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda