Hagen 11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hagen 11
P1000827.JPG
Hagen 11
Information
AdressDalbyvägen 38
ByggnadsårRunt sekelskiftet 1900, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind med takkupa åt norr och har uthus samt garage. Den står på en putsad och svartmålad sockel. Fasaderna är spritputsade och vitmålade med rödmålade och locklistpanelklädda gavelrösten. Sadeltaket är täckt svartmålad och korrugerad plåt och har en tegelskorsten med gjuten krona placerad i nock. Huvudentrén är bevarad i södra fasaden, dock brukas den inte, och har en rödmålad trädörr med glasparti (eventuellt original). Gårdsentrén har även den en rödmålad trädörr med glasparti. Träfönstren är i en till tre lufter med fasta spröjsar och rödmålade. De är troligtvis sentida mot vägen och i kupan, men i övrigt är det troligtvis original. Uthuset är klätt med rödmålad locklistpanel och garaget står på en putsad och svartmålad sockel, har eternitklädda fasader och ett sadeltak täckt med betongpannor. Fönstren är svartmålade och i trä med fasta spröjsar.

Fastigheten är i söder omgärdad av ett nätstaket på betongstolpar med svartmålad järngrind och i väster samt norr av ett fogat naturstensgärde. Förträdgården är grästäckt med rabatt utmed fasaden med bland annat rosor planterade. Trädgården anlagd med fruktträd, buskar och löv- samt barrträd. Den ligger på en platå ovan den fogade naturstensmuren. Uppfarten är grustäckt med plattsatt parkeringsplats av betongplattor.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda