Hagen 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hagen 10
P1000824.JPG
Hagen 10
Information
AdressDalbyvägen 36
ByggnadsårRunt sekelskiftet 1900, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Troligtvis, baserat på kartmaterial (Hushållningssällskapets), tidigare jordbruksgård. Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och vinkel samt har ett uthus/garage i norra delen av fastigheten. Den står på en putsad och svartmålad naturstenssockel. Fasaderna är slätputsade och vitmålade. Takkupan är täckt med vitmålad fasspontspanel. Sadeltaket är täckt med eternitplattor i facettmönster med nämnda kupan i söder och en slätputsad skorsten med vitmålad och plåttäckt krona placerad i nock. Träfönstren är sentida och i en till tre lufter med fasta spröjsar och rödmålade. Den rödmålade pardörren i trä med glasparti är sentida. Uthuset/garaget är klätt med rödmålad locklistpanel och sadeltaket är täckt med tjärpapp. Det sammankopplas med bostadshuset av ett rödmålat högt trästaket med grind som skärmar av trädgården från gatan.

Fastigheten är i söder omgärdad av en häck med en svartmålad järngrind på betongstolpar. I den anlagda förträdgården finns äppelträd och andra lövträd samt blomster och prydnadsväxter i rabatter utmed fasaden och gångarna. Uppfarten och nämnda gångar är plattsatta med betongplattor.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda