Hagen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret är beläget utmed norra sidan av Dalbyvägen. Bebyggelsen är uppförd på tidigare jordbruksmark som styckats av. Den tidigaste bebyggelsen är från runt sekelskiftet 1900 och har troligtvis haft jordbruksmarken kring byggnaden som kringliggande kvarter nu är uppförda på. Byggnaderna nedan finns med på Hushållningssällskapets karta från 1912 och är i varierande utförande. Kvarteret är i det största färdigbyggt till 1950-talet med mindre kompletteringar efter det. Kvarteret är relativt kalt med träd från uppförandetiden som största brytning i utblicken över västra åkerlandskapet.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda