Håstad 27:1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Håstad 27:1
SB271.1.JPG
Bostadshuset
Information
NamnHåstad boställe
AdressHåstad Boställe 351, 352 & 353
Byggnadsår1900-1909
FunktionMangårdsbyggnad
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Mangårdsbyggnad vid Håstad boställe. Bostadshus i två plan uppförd på hög gråmålad sockel med ursprungliga småspröjsade källarfönster i svartmålat gjutjärn. Fasad i gult tegel med dekorativa pilastrar i rött tegel vid hörnen. Rött tegel ovan fönster och profilerad takfot. Kraftigt markerad frontespis med utskjutande parti i bottenplan och balkong mot framsidans grusplan. Vitmålade träfönster varav en del med korspost och småspröjs. Utbytta trädörrar med överljus. Fasaden mot trädgården är tillbyggd med enkel träveranda. Byggnaden kröns av ett sadeltak täckt med plåt i tegelimitation. Mangårdsbyggnaden bildar tillsammans med ekonomibyggnaderna en av områdets större gårdsenheter och speglar storgårdens bebyggelsestruktur.


Ekonomibyggnad

Håstad 27:1
SB271.6.JPG
Ekonomibyggnad
Information
NamnHåstad boställe
Byggnadsår1900-1909
FunktionEkonomibyggnad
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Ekonomilänga vid Håstad boställe. Större ekonomibyggnad med fasad som utgörs av rött tegel, rödfärgad locklist- och fjällpanel. Grönmålade träfönster och portar i samma kulör. Byggnaden kröns av ett sadeltak med eternittäckning. Senare tillkommen spannmålssilo har byggts in i befintlig volym och markeras med en upphöjd utbyggnad på östra gaveln. Skapar med parallell ekonomibyggnad och bostadshus ett tydligt gårdsrum med mangårdsbyggnaden som front. Byggnaden bildar tillsammans med parallellt placerad ekonomibyggnad och bostadshus en av områdets större gårdsenheter och speglar storgårdens bebyggelsestruktur.

Ekonommibyggnad

Håstad 27:1
SB271.11.JPG
Ekonomibyggnad
Information
NamnHåstad boställe
Byggnadsår1990-talet (Tidigare byggnad brann ner)
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Håstad boställe, bostadshus. Här låg tidigare ett äldre bostadhus som efter brand återuppfördes under 1990-talet.

Ekonomibyggnad

Håstad 27:1
SB271.14.JPG
Ekonomibyggnad
Information
NamnHåstad boställe
Byggnadsår1930-talet
FunktionEkonomibyggnad
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Ekonomilänga tillhörande Håstad boställe. Uppförd under 1930-talet på samma plats som tidigare ekonomibyggnad. Putsad fasad i vit kulör med grönmålade träfönster Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle 46 och plankdörrar med svarta beslag. Sadeltak täckt med eternit. Skapar med parallell ekonomibyggnad och bostadshus ett tydligt gårdsrum med mangårdsbyggnaden som front. Byggnaden bildar tillsammans med parallellt placerad ekonomibyggnad och bostadshus en av områdets större gårdsenheter och speglar storgårdens bebyggelsestruktur.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda