Hålteglet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Hålteglet. Kvarteret är bebyggt på ekonomiska kartan från 1910-talet, byggnadernas typ, material och volym antyder också ett byggnadsår runt 1900. Byggnaderna utgörs av envåningshus med långsidan åt Tegelbruksgatan och fd järnvägssträckningen. Flera hus har inredd vind med sadeltak. Några av husen har fasader av röd veberödstegel medan andra är putsade. De äldre byggnaderna längs södra sidan av Tegelbruksgatan fungerar miljöskapande och kan historiskt sett knytas till tegelbruken som låg här, ett norr om Tegelbruksgatan och en i gatans västra förlängning. Troligen har byggnaderna fungerat som bostadshus till anställda vid bruken,

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda