Hälsobrunnen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hälsobrunnen
Den uttorkade källan.

Den västra delen av kvarteret, omfattande bebyggelsen längs Arkivgatan, tillhörde förr jordbruksegendomen Lilla Råby nr 9, och var utlagt till åker. Vid ett arvsskifte delades Lilla Råby 9, och marken öster om Arkivgatan tillföll veterinären Nedolf P Sjölin som 1898 lät stycka upp den i byggnadstomter. De sju tomterna i kvarteret såldes alla 1901-02. Fyra av tomterna bebyggdes 1901 med bostadshus av en enhetlig karaktär, och ytterligare två tillkom strax därefter. Ett par tomter förblev obebyggda då fastighetsägare i kvarteret hade köpt dem för odlingsändamål. Under de två senaste decennierna har de obebyggda tomterna, liksom en del av de djupa trädgårdarna, styckats upp och bebyggts med hus som avviker kraftigt från den äldre bebyggelsen.

Den östra delen av kvarteret tillhörde förr Stampelyckan. Tomten nr 1 skänktes av staden till Akademiska Föreningen som 1962-63 där uppförde studentbostadshus ritade av Hans Westman. På nr 2 kan man fortfarande ana den numera uttorkade Råby Källa som under 1850- och 60-talen användes som hälsobrunn, se Lilla Råby och Prennelyckan.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda