Hägern 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hägern 6
HagernSex4.jpg
Hägern 6
Information
AdressSjöbovägen 30
Byggnadsår1947, tillbyggt på 1990- och 2010-talet
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med inredd vind och frontespis, takkupa samt källarvåning. Det är tillbyggt i omgångar med varmgarage, kallgarage och uterum. Byggnaderna står på en slätputsad och gråmålad sockel med sentida vitmålade enluftsfönster med överhängning i trä. Fasaderna på bostadshuset och varmgaraget är klädda med rött hålkälstegel med indragen horisontell fog i blixtförband respektive kryssförband. I östra gavelröstet finns en gjuten balkong med svartmålat räcke i järn. Uterummet har en vitmålad liggande fasspontspanel och kallgaraget rödmålad locklistpanel. Sadeltaket på bostadshuset är täckt med enkupiga lertegelpannor och har en murad tegelskorsten med gjuten krona placerad mot nock samt tidigare nämnda takkupan i söder. Vindskivorna är rödmålade och av trä med solbrädor av svartmålad plåt. Uterummet har samma taktäckning medan garagen i öster har tjärpapp. Fönstren är sentida och i en luft med mittpost samt vitmålade. Entrépartiet är placerat i frontespisen och har en utdragen dörromfattning klädd med brun klinker och en brunmålad sentida trädörr med glasparti och speglar. Trappan är slätputsad klinker som slitskikt och har svartmålade järnräcken. Garaget har en brunmålad trädörr med glasparti ovan en gjuten betongtrappa och brunmålad carport i trä.

Fastigheten är omgärdad av en häckar samt grönmålat nätstaket med järnstolpar på en låg slätputsad mur. I norr står bland en stor kungsgran och rabatter är placerade utmed gärdet och fasaderna. En mindre gräsmatta finns även i norr och västra delen av trädgården är till stor del planterad. Uppfarten är täckt med hårdpackad mackadam och gångarna är satta med betongplattor.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda