Grynmalaren 33

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Grynmalaren 33
Grynmalaren 33.png
Grynmalaren 33
Information
AdressStora Tvärgatan 3, Lilla Södergatan 31 och 29
Byggnadsår3a obekant, 3b 1888
Byggherre3b Lars Bengtsson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Smidesverkstaden

Fastigheten består av två gamla tomter, nr 153 i öster och nr 154 i väster. På tomt 153 låg på 1840-talet två små gathus; det minsta var knappt tre meter brett och inrett till en enkel bostad med en boningsrum och kök med lergolv. 1881 ägdes de två tomterna av en Lars Bengtsson. Han rev de gamla husen på tomt 153 och byggde ett nytt hus vid Stora Tvärgatan 3 B. Det är uppfört av tegel med vitmålad fasad. Taket har röd falsplåt mot gatan och två ursprungliga takkupor. Fönstren har tvärpost och är brunmålade, entrén en boardklädd pardörr med överljus.

Byggnaden vid Stora Tvärgatan 3 A består av två sammanbyggda hus. Åldern är obekant, men sannolikt är de från tiden kring år 1800. Stommen består av tegel och råsten med inslag av korsvirke i västra delen. Fasaden är spritputsad och målad ljust gråblå med släta vita fönsteromfattningar. Taket är valmat mot väster och täckt med papp. Fönstren har gamla, sexrutade, brunmålade bågar. Gatuentréerna har boardklädda, brunmålade pardörrar, den ena med kalkstenstrappa. I gårdshuset finns alltsedan 1930-talet en smidesverkstad. Det är den enda som fortfarande är verksam i stadskärnan.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

En från gatan indragen byggnad i en våning. Fasaden är slätputsad vit. Byggnaden har ett flackt pulpettak täckt med svart plåt. Fönstren är sekundära, brunmålade. Byggnaden har inrymt smedja som var den sista i drift i innerstaden, nu är byggnaden moderniserad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda