Grisen 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Grisen 5
10Gri5.jpg
Grisen 5
Information
AdressSkyttegatan 1
Byggnadsår1960-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Bostadshuset ligger på Idalagårdens södra odlingsmarker. Bostadshuset är uppfört i ett plan med källarvåning med flyglar och införlivat garage. Det har byggts till med ett uterum och altan över årtiondena. Det står på en gjuten och omålad betongsockel med överhända och brunmålade enluftsfönster i trä. Fasaderna är klädda med ett rött hålkälstegel med indragna horisontala fogar. Fogarna är även vitmålade och i nordvästra gaveln finns ett burspråk. Sadeltaket följer vinklarna i byggnaden och den norra flygeln har ett flackt tak. De är täckta med svarta och falsade betongpannor. I västra och östra takfallet kopparplåttäckta skorstenar, den ena är avsmalnande och delvis utanpåliggande. Vindskivorna är profilsågade och vitmålade samt i trä och solbrädorna är även de vitmålade och i trä. Fönstren är till största delen bytta mot brunmålade aluminiumfönster i en luft med pivothängning, men det förekommer även lackade träfönster. Entrépartiet har en pyramidtrappa med omålade järnräcken och har skifferplattor som slitskikt. Entrédörren är indragen i fasaden och av teak med sidoljus. Carporten är även den av teak. Tillbyggnaden står direkt på mark med fasader av vitmålad plåt och stora fönsterpartier i en luft.

Fastigheten är omgärdad av en nyplanterad ligusterhäck i öster och saknar gärde i övrigt vid fastighetsgränsen. Trädgården är till stor del grästäckt med gångar av gatsten eller betongplattor och asfalterad uppfart. All planterad växtlighet är belägen utmed fasadernas rabatter. Altanen är omgärdad av en enehäck och på norrsidan finns rododendron bland annat. Två större björkar finns också i nordvästra respektive sydöstra delen av tomten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda