Gråbröder 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gråbröder 9
Grabroder 9.png
Gråbröder 9.
Information
AdressWinstrupsgatan 5
Byggnadsårombyggnad 1875, 1944, 2000-tal
Byggherre1875 målaremästare C.F. Lundius
Winstrup 9

1875 avstyckades en del av den gamla gården nr 302 och såldes till en målaremästare Lundius. På tomtdelen låg en del äldre byggnader kvar, dels ett brygg- och bakhus i korsvirke, dels ett litet boningshus från 1842, sammanbyggt med brygghuset på södra sidan. På gården låg en del av en äldre stallänga.

Den nya ägaren byggde om de gamla husen kraftigt. Vid gatan inreddes bostad och i en gårdslänga brygghus och målareverkstad.

1944 skedde en ny, större ombyggnad av fastigheten, varvid gathuset erhöll nuvarande utformning med slätputsad, gul fasad, takkupor och svartglaserat taktegel.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gatuhuset är uppfört i en våning med inredd vind. Enligt föregående bevaringsprogram byggdes gatuhuset om 1875 och delar av äldre byggnader inreddes och byggdes ut. Vilken ålder de äldre husen haft är okänt. Idag präglas gatuhuset av det sena 1800-talets utförande med 1900-talets moderniseringar. Sockel och fasad är slätputsade i grått respektive gult med vita omfattningar. En takfotsgesims avslutar fasaden. Fönstren är inte ursprungliga men av traditionell typ med spröjsade tvåluftsfönster, rutorna är buktande, troligen tillkomna vid 1940-talets ombyggnad. Entrédörren är sentida i slät träpanel men utförd som pardörr med överljus. Sadeltaket är belagt med glaserade svarta takpannor, i takfallet åt gatan finns två större och en mindre takkupa. En körport norr om huset omges av hög mur med utförande likt husfasaden och en sentida grönfärgad aluminiumport.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda