Gråbröder 4 och 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gråbröder 4 och 5
Grabroder 3-4.png
Gråbröder 4 och 3
Information
AdressSankt Petri kyrkogata 11 och 9
ByggnadsårSankt Petri kyrkogata 11: gathus, flygel och gårdshus 1878, omb 1963
Sankt Petri kyrkogata 9: gathus och flygel 1878, omb 1933
Byggherretimmergesäll A. Ljungberg
timmerhandlare O. Persson
Gårdshus
Gårdshus
Gråbröder 5

Tomterna 302 A₃ och 302 A₄ avstyckades 1877 från den gamla gården med nr 302 vid Winstrupsgatan. De bebyggdes följande år av en timmergesäll respektive en timmerhandlare. Troligen har byggherrarna själv utformat ritningarna.

De två husen hade från början nästan identisk utformning: två våningar höga klassicerande putsfasader med sidopartierna markerade genom svagt framspringande risaliter. Körporten är placerad i fasadens ena sida, och via en dörr i portvalvet når man trapphuset. Portarna har sitt ursprungliga läge på dessa båda hus men är moderniserade. Trapporna är av trä i raka lopp, med räcken av svarvade stolpar.

Flyglar och gårdshus uppfördes i ett sammanhang med gathusen. Bostadsplanerna var rymliga. Gråbröder 5 hade från början en stor lägenhet i varje plan med köksavdelningen på sedvanligt sätt förlagd till gårdsflygeln.

1933 skedde butiksinredning med skyltfönster i Gråbröder 5. Gråbröder 4 byggdes till med vindsvåning 1963, och erhöll samtidigt perspektivrutor.

Till båda fastigheterna hör rymliga trädgårdar.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset och gårdsflygeln uppförda som halvhus i två våningar med källare. Fasader med gult tegel i kryssförband. Sentida fönster och dörrar i vit kulör, dock finns några äldre spröjsade fönster och en äldre spegelindelad pardörr med glas i överdel. Pulpettak i svart plåt, delvis ombyggt till bred takkupa vid vindsinredning. Lågdel i söder inklädd med brun stående panel. Gårdsplan delvis plantering och delvis markbetongplattor.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda