Gråbröder 25

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gråbröder 25
Grabroder 25.png
Gråbröder 25.
Information
AdressBytaregatan 14
Byggnadsår1867, omb 1934
Byggherremurare Ivar Blomberg
Gräddhyllans kafé

Envåningshus, uppfört av tegel med vitmålad fasad. Sadeltak täckt med enkupigt rött tegel. Sexrutade, gröna fönster. Vindsinredning med takkupor 1934.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdsflygeln till gatuhuset kan vara uppfört samtida. Det är utfört som ett halvhus idag med spritputsade fasader i gult med släta fönsteromfattningar i vitt. Fönstren är sentida små enluftsfönster. Pulpettaket är belagt med svart papp.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda