Gråbröder 22

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gråbröder 22
Grabroder 22.png
Gråbröder 22.
Information
AdressBytaregatan 6
ByggnadsårGathus 1867, omb 1906, flygel 1906, gårdshus 1909, 1945
Byggherre1867 Vedhandlare L. Jönsson, 1909 Lunds Nya Möbelsnickeri / Ahlberg och Nilsson
Arkitekt1906 Fr. Fredriksson, 1909 Albin Hermansson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdshus

Gathus i två våningar med mansardvåning från 1906, uppfört av tegel med slätputsad, gulmålad fasad. Det brutna takfallet mot gatan är täckt med skiffer. I fasadens södra del en ursprunglig, blåmålad port.

Ett äldre gårdshus ersattes 1909 med den nuvarande vinkelbyggnaden i tre våningar med fasad i gulrött flamtegel, uppfört som verkstad för Lunds Nya Möbelsnickeri.

Sedan 1925 har tryckeri och bokbinderi inrymts i fastigheten. 1945 tillkom på gården en tryckeribyggnad i ett plan.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdsflygeln i norr byggt i två våningar med fasader av rödaktigt tegel med utskjutande rundat trapphus. Taket är delvis höjt och kraftigt påbyggt till tre våningars höjd klätt i röd plåt. Gårdshuset byggt i vinkel med norra och östra delarna uppförda som halvhus i tre våningar med sockel och fasad av gult tegel i kryssförband, enkla gesimser som skiljer våningarna och utkragad takfotsgesims. Ursprungliga spröjsade två- och treluftsfönster målade i brunt. Pulpettak belagt med svart papp. I östra gränsen en byggnad uppförd i en våning och källare. Fasader i bottenvåningen klädda med fasadtegel i sen tid.

På gården finns en byggnad uppförd i en våning med putsade vita fasader, plantak eller flackt sadeltak. Bortsett från trapphuset så är fönstren och dörrarna i gårdsbebyggelsen är av sentida tillverkning, samtliga är målade i grönt. Dörrarna är utförda som aluminiumdörrar med glas. I det rundade trapphuset finns äldre spröjsade tvåluftsfönster.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda