Gråbröder 17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gråbröder 17
Grabroder 17.png
Gråbröder 17.
Information
AdressKlostergatan 10
ByggnadsårGathus med flyglar 1909, gårdshus 1890
ByggherreKonditor T. Håkansson
ArkitektOskar Hägg
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Västra gårdsflygeln från 1909 möter äldre gårdshus
Lågdel i två våningar i väster
Östra gårdshuset

De stora nybyggena vid 1900-talets början fordrade ofta en sammanslagning av flera äldre, små tomter. Så skedde även inför uppförande av det monumentala jugendhuset vid Klostergatan 10.

Fasaden är försedd med mittfrontespis, två burspråk samt två balkonger. Bottenvåningen av kalkstenskvader har fint utmejslade dekarslingor kring de rundbågiga muröppningarna. Andra och tredje våningarna har hårdbränt rött tegel, medan fjärde våningen är putsad. Vindsvåningen har brutet tak, täckt med kopparplåt. Fönstren över burspråken kröns av fasadskulpturer med Skånes vapen respektive en miniatyrbild av fasaden. Några dekorelement såsom bagerikringlor anspelar på Håkanssons konditori som drevs i huset under åren 1911—1970. Det var namngivet efter byggherren och konditorn Tage Håkansson och var på sin tid ofta frekventerat av flera kända Lundaprofiler.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gårdshuset i västra tomtgränsen är uppfört som halvhus i tre våningar med källare. Den del som behandlas i tidigare bevaringsprogram är uppförd i fyra våningar. Sockel och fasader av rött tegel i kryssförband, gesimser som skiljer våningarna och dekormurad takfotsgesims. Sentida korspostfönster i trä med grön kulör. Äldre eller ursprunglig spegelindelad pardörr med överljus samt trappa med steg i natursten i utanpåliggande trapphus. Pulpettak belagt med röd plåt.

Norr om västra gårdshuset finns en lägre byggnad uppförd i två våningar i liknande röda tegel men med enklare utförande och ursprungliga enkelt spröjsade tvåluftsfönster med blåst glas och äldre hörnjärn. Denna del kan ha använts för någon slags verksamhet eller som pannhus. En panelklädd lastlucka finns i övre våningen.

Det östra gårdshuset har en utformning likt det västra men utan gesimser. Här finns också ett par källarnedgångar. Fönsterstorleken varierar. Gården är lagd med storgatsten. Gårdshusen är äldre än gatuhuset. Bebyggelsen var för sin tid och för det centrala läget i staden, ovanligt storskalig.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda