Gråbröder 14

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gråbröder 14
Grabroder 14.png
Gråbröder 14.
Information
AdressStora Gråbrödersgatan 13
ByggnadsårGathus 1845, omb 1906 och 1971
gårdshus 1906 och 1907
Byggherre1945 Prosten C.F. Adrian, 1906 husägare Per Olsson, 1907 AB Bröderna Hagander
Arkitekt1906 Aug. W. Lindvall
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Gårdshus
Gårdshus.

Tvåvåningshuset vid gatan byggdes 1845 av prosten Carl F. Adrian. Det var ett för den tiden stort och påkostat bostadshus, uppfört med "gråsten till grund ocb av bränd mursten och kalk till båda våningarna". I bottenvåningen inrymdes två lägenheter, i den övre våningen en lägenhet om 14 rum, samtliga med gipstak, fot- och taklister samt bröstpanel.

Den från borjan släta och enkla putsfasaden erhöll 1906 nuvarande utseende med pilasterinramade entréer och bågformade skyhfönster. 1906 revs också de äldre ekonomibyggnaderna på gården och ersattes med ett bostadshus i tre våningar samt en verkstadsbyggnad, båda ritade av August W. Lindvall. Fasaderna är av jugendkaraktär, med grått kalksandtegel och lister och fönsteromfattningar i rött tegel. Verkstadsbyggnaden inrymde under många år Lunds Dagblads tryckeri.

I samband med 1906 års nybyggnader gjordes en undersökning av ett äldre tegelhus på gården, vilket visade sig ha medeltida ursprung. Sannolikt har det ingått i Gråbrödraklostrets anläggning, vilken legat på denna tomt.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gårdshus i tre våningar och verkstadsbyggnad i två. De två byggnaderna är utformade med samma formspråk och material. Tidigare bestod fasaderna av kalkcementsten med rött tegel i fönstervalv, takfotsgesims och sockel. 1992 putsades kalkcementstenen i fasaderna med en ljus sprutputs. De rödmålade fönstren är sekundära och utförda i grovt dimensionerad korspost, entréerna förefaller att ha byggts om under 1940-50-talen med glasade dörrblad och inslag av karosseripanel typiskt för den tiden. Gårdshuset innehåller tre fulla våningar samt källare och vind, gården är satt med kullersten och innehåller två stora fruktträd. I södra tomtgränsen finns även ett mindre fd pannhus vars teglade fasader klätts in i skivmaterial. I västra delen av tomten finns mindre träskjul.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda