Gråbröder 11 (gårdshus)

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gråbröder 11
Winstrup 11 4.jpg
Gårdshus
Information
AdressWinstrupsgatan 1-3
Byggnadsår1894
Byggherremurare P.N. Thulin

Bakom Elverket, på gården, ligger ett tvåvåningshus, uppfört 1894 och då inrett till bostäder. Fasaden är av grågult tegel och taket täckt med röd falsplåt.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshuset är uppfört innan elverket som uppfördes på samma fastighet 1907. Det är byggt i två våningar med källare samt delvis inredd vind. Sockel och fasad av gult tegel i kryssförband. Mittgesims och takfotsgesims av utkragat tegel. Sadeltak belagt med röd plåt i skivtäckning med ståndränna. I västra takfallet en kupa samt en balkong med bröstning i röd plåt. Tre skorstenar i gult tegel varav en med utkragat krön. Fönstren ursprungliga eller äldre korspostfönster i brun kulör. Två utvändiga källarnedgångar i östra fasaden. Utskjutande trapphus i östra fasaden. Norra gaveln är slammad och försedd med en sentida utrymningstrappa i metall samt ett utanpåliggande hisschakt. Här finns även två mindre tvåluftsfönster. Dörrar sentida bortsett från ett par i östra fasaden som utförts som spegelindelade pardörrar med överljus. Gården asfalterad men en bit trädgård i väster med gräsmatta och mindre planteringar finns kvar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda