Gråbröder 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gråbröder 10
Grabroder 10.png
Gråbröder 10.
Information
AdressWinstrupsgatan 1-3
Byggnadsår1886, omb 1932
1946 gårdsöverbyggnad, garage 1940-tal
ByggherreA.B. Jakobsson
Gårdshus
Gårdshus

Tvåvånings bostadshus, uppfört av stadsingenjören i Lund, August B. Jakobsson, som sannolikt själv utfört byggnadsritningarna. Fasad i rött, maskinslaget tegel. Fönsteromfattningar, lister och den dekorativa frisen vid takfoten formas av profil- och mönstertegel. Ursprunglig, grönmålad port och gröna fönster med tvärpost.

Omsorg har även lagts vid gårdsfasaden som kröns av krenelerade murpartier. Huset inrymde 1886 en större lägenhet i varje våningsplan. Trapphuset är påkostat med steg av vit marmor, vilplan med svarta och vita marmorplattor samt ursprungliga helfranska entrédörrar.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdsöverbyggnaden är byggd med fasader i rött tegel i kryssförband på låg slätputsad grå sockel. Taket förefaller vara ett plantak av armerad gjuten betong. Fönstren ursprungliga tvålufts och dörrarna två stycken pardörrar varav det ena med glas i överdel. I fasaden finns även en ändrad f d port som delvis byggts om med tvåluftsfönster och ett portblad i karosseripanel finns kvar.

Garaget är uppfört med fasader i rött tegel i kryssförband på låg slätputsad grå sockel. Flackt sadeltak lagt med svart papp i slättäckning. Den södra fasaden innehåller två större och två mindre träportar, samtliga ursprungliga med glas i överdel och utförda med smal karosseripanel målad i grönt. Tidstypisk och välbevarad garagebyggnad. Gården är asfalterad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda