Grävlingen 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Grävlingen 10
GravlingenTio5.JPG
Grävlingen 10
Information
AdressSjöbovägen 57
Byggnadsår1930-talet, uppskattningsvis. Tillbyggd i etapper, senaste 2013
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källarvåning. Det har ett sentida garage och tillbyggnad i sydöstra hörnet av bostadshuset. Den står på en slätputsad och vitmålad sockel med tvåluftsfönster i vitmålat trä med överhängning. Fasaderna är uppförda med rött Veberödstegel i blixtförband och profilerad gesims och dörromfattning samt raka bågar ovan fönstren. Tillbyggnaden och garaget har slätputsade och gråmålade fasader. Sadeltaket är täckt med engoberade och svarta tvåkupiga lertegelpannor och har en takkupa med slätputsade fasader samt en plåtklädd och svartmålad skorsten i nock. Aluminiumfönstren är sentida och i en luft med pivothängning samt vitmålade. Entrépartier är placerade i norr och söder med sentida vitmålade trädörrar med glasparti.

Fastigheten är omgärdad av en häck med grind i trä på profilerade och kvadratiska betongstolpar. Uppfarten och gångar är lagda med betongsten och har en trädrad planterad mot trädgården. Trädgården är sentida i sin utformning med ett rektangulärt lusthus utan tak med bland annat murgröna klättrande på konstruktionen. Trädgården är till stor del grästäckt med inslag av annan, planterad, växtlighet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda