Gleerup

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gleerup
Skönadals mölla sedd från öster. Foto Fick/Kulturen.

Kvarteret utgör sydspetsen på den forna lotten nr 7 i Galgevången, som även gick under namnet Skönadal. Lotten begränsades i väster av Skönadalsbäcken och över lottens östgräns är numera Tornavägen utlagd. I norr sträckte den sig en liten bit bortom en linje i Linnégatans förlängning.

Omedelbart öster om den nuvarande tomten nr 2 i kv Gleerup låg förr en trelängad bondgård, och strax söder därom en stubbamölla. I lagfartshandlingar kan möllan följas bakåt i tiden. Lotten köptes 1840 av mjölnaren på Vipeholm Mårten Olsson och hans hustru Anna Åkergren. Då inga byggnader omtalas i köpekontraktet bör lotten då ha varit obebyggd, även om den såldes av en annan mjölnare. Skönadal nämns för första gången 1845 i en husförhörslängd som namnet på bostaden för möllaren vid Vipemöllan och då har förmodligen den gamla möllan som tidigare stod vid Vipeholm flyttats dit. På en karta 1864 finns möllan och gården med. När Mårten Olsson 1865 säljer lotten till sin son Johannes Mårtensson omtalas den som "Egendomen Skönadal med Wäderqvarn".

Möllan flyttades 1924 till Kulturens Östarp, där den ännu står. Den fd mjölnaren uppförde 1927 en ny bostad åt sig, den ännu kvarstående villan på nr 2. Resten av lotten inköptes 1937 av staden, som året därpå lät nedriva de "gamla och skröpliga" åbyggnaderna.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda