Glambeck 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Glambeck 3 består av flera byggnader


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.
Glambeck 3
101025 475.jpg
Den norra fasaden
Information
AdressStora Södergatan 13, Lilla Södergatan 6
Byggnadsår1880-tal
Byggherremamsell E.F. Ludewig

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gårdsflygeln är uppförd som ett halvhus i två fulla våningar och en vindsvåning. Fasaderna är uppförda i gult tegel, i kryssförband. Sockeln är något utskjutande och murad av tegel. Det finns i den östra delen av byggnaden ett utskjutande trapphus. Över det gröna, dörrbladet av trä finns ett sekundärt skärmtak av trä. Dörrarna är sekundära, men av trä och grönmålade. På den östra fasaden har dörren i bottenvåningen tidigare varit större, detta är tydligt då den ursprungliga stickbågiga omfattningen fortfarande syns i murverket. Fönstren är sekundära och utformade som T-postfönster, grönmålade och av trä.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda