Gladan 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gladan 6
Gladan 6-02.jpg
Gladan 6
Information
AdressMöllegatan 13
Byggnadsår1973
ByggherreTage Hagström
ArkitektIngenjör P-G Persson
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnaden är uppförd i souterräng och i vinkel med garage i källarvåningen samt tillbyggd inglasad altan och skärmtak för cyklar och sophantering. Byggnaden står på en sockel av gjuten, träriven och gråmålad betong sockel. Den murade Siporexkonstruktionen är i fasaderna klädd med vitt mexitegel i löpförband och indragen fog och gavelröstena är klädda med gråmålad locklistpanel. Övervåningen har en indragen balkong med gråmålat träräcke och souterrängvåningen har ett inbyggt garage med carport i vitmålad plåt. Sadeltaket i vinkel är täckt med tvåkupiga betongpannor med vindskivor gråmålat trä och solbrädor med svartmålad plåt. Träfönstren i en luft är vitmålade och pivothängda. Byggnaden har två entréer varav en med en nybyggd trappa av trä. Dörrarna är sentida och i vitmålat träd med glasparti och sidoljus. Den inglasade altanen har ett skärmtak täckt med korrugerad plast och murade väggar som är putsade och vitmålade.

Fastigheten är delvis omgärdad av ett omålat trästaket med ungträd innanför och delvis en ligusterhäck. Trädgården är nyanlagd och till stor del grästäckt. Rabatter med betongmurar finns utmed fasaderna planterade med bland annat rododendron och enbuskar. Garageuppfarten och gångarna är plattsatta med betongsten i olika storlek och i rutmönster.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda