Gladan 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gladan 10
G10.3.jpg
Gladan 10
Information
AdressDörrödsvägen 20
Byggnadsår1960-talet, uppskattningsvis
ByggherreBror Wennberg
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

F.d. ägaren ägde två tomter Gladan 10 och 11 där det fanns både köksträdgård och prydnadsväxtrabatter med äldre växter. Stora gamla träd finns på tomten, bl.a. björkar. Ut med Grönlandsvägen fanns förr stora almar som varit del av allén ner till bondgården i söder (Hålegården) De stora stubbbarna finns kvar men håller på att ruttna bort (Från rapporten).

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med källarvåning. Den står på en gjuten betongsockel med glaspartier av betongglas. Fasaderna är klädda med vitmålade siporexelement på en regelkonstruktion och gavelröstena är klädda med locklistpanel, brunmålad i norr och blåmålad i söder. Sadeltaket är täckt med svart, tvåkupiga betongpannor och har en skorsten täckt med svartmålad plåt samt pivothängt enluftsfönster i östra takfallet. Fönstren är i varierande utförande. Det finns enluftsfönster i trä såväl som sentida i aluminium och de är målade i brunt eller vitt samt brunmålade tvåluftsfönster i trä. Entrépartiet har en putsad tegeltrappa klädd med röd klinker som slitskikt och ett räcke av trä på svartmålade järnstolpar. Källarentrén har en gjuten betongtrappa. Entrédörren är sentida och i trä med lunettglasparti och speglar, källardörren är en brunmålad trädörr med glasparti.

Byggnaden är tillbygd i söder och har här en betongsockel och slätputsade samt vitmålade fasader. Den har ett flackt tak med vitmålad och liggande panel i takfoten. Det flacka taket används som balkong till den inredda vinden. Fönstren är i varierande utförande. Utöver liknande från bostadshuset finns här stora enluftsfönster i aluminium från golv till tak.

Garaget står på en gjuten betongsockel. Fasaderna är delvis klädda med vitmålade siporexelement och delvis vitmålade samt slätputsade. Gavelröstena är klädda med brunmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med falsade och enkupiga lertegelpannor. Carporten är i svartmålad plåt och trädörren är brunmålad och har glasparti. Träfönstren är i en luft och brunmålade.

Fastigheten är omgärdad av häckar av bland annat tuja och liguster. Gångarna är stensatta med storgatsten och uppfarten är täckt med ljus mackadamm. Trägården är till stor del grästäckt med ett antal större äldre träd av bland annat björk. Rester av Hålegårdens infartsallé finns bevarad i stubbar av almträd.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda