Gladan 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gladan 1
Gladan 1-01.jpg
Gladan 1
Information
AdressKvarngatan 3
Byggnadsår1966
ByggherreBengt Adolfsson, med hjälp av Rune Beck, Häljarp
ArkitektHultsfredshus (Prefab villa).
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Nuvarande ägaren är byggherre. Byggnaden är uppförd 1966 i ett plan med källarvåning och fristående garage. Grundläggningen av gjuten betong har en synlig och slätputsad samt vitmålad sockel med pivothängda och vitmålade enluftsfönster i trä. Regelkonstruktionen är klädd med rött håltegel från Veberödsbruket i fasaderna. Stenarna är lagda i löpförband och gavelröstena är klädda med svartmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med enkupiga och falsade lertegelpannor också de från Veberödsbruket och sparrarna är synliga i taksprånget. Vindskivorna är vitmålade och i trä och solskivorna är täckta av vitmålad plåt. Fönstren är i en luft och i brunmålat trä med pivothängning samt anpassade i storlekt efter rummens funktion. Entrépartiet har en prefabricerad gjuten betongtrappa på betongpelare med svartmålat räcke i järn. Dörren är i trä med glasparti och laserad. Källarentrén har även den en laserad trädörr med glasparti och trappan är gjuten tillsammans med grunden. Baksidan mot trädgården har blivit tillbyggd med en inglasad altan med liggande och svartmålad träpanel.

Garaget står på en gjuten betongplatta med synlig sockel. Fasaderna är täckta med samma röda tegel i löpförband som bostaden och har samma typ av fönster. Carporten är av brunmålat trä. Pulpettaket är täckt med papp. Trädgården är anlagd 1967 av en trädgårdsarkitektfirma Trädgårdstjänst i Ystad. Rabatterna har block av betongsten som bildar kant. De är planterade med enbuskar och rododendron bland annat. Trädgården är till stor del grästäckt och har nivåskillnader. Fastigheten är omgärdad av likadan betongsten med en klippt ligusterhäck innanför.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda