Glädjen 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Glädjen 5
Gladjen 5.png
Glädjen 5
Information
AdressKyrkogatan 19
ByggnadsårGathus 1876, gårdshus 1882, gårdsöverbyggnad 1931
Byggherre1876 byggmästare J.H. Mortensen, 1882 handlande Fritz Lundgren
ArkitektIngen uppgfit
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Trevåningshus uppfört 1876 av byggmästare J.H. Mortensen, som med största sannolikhet även var husets arkitekt.

Byggnaden har en rikt artikulerad fasad i klassicerande stil. Den höga bottenvåningen har bandrustik. Ett fem fönsteraxlar brett mittparti är utformat som en risalit med genomgående joniska pilastrar. Sidopartiernas fönster inramas av pilastrar med toskanska respektive korintiska kapitäl. I takvåningen en låg frontespis, flankerad av pelare med urnor.

Huset var ursprungligen inrett till en större bostadslägenhet i varje plan. Interiören är kraftigt ombyggd.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset uppfördes 1882 men redan 1931 byggdes gården över. Gårdshusets fasader är av gult tegel med band och fönstervalv av rött tegel. Fönstren är äldre korspostfönster, troligen ursprungliga, entrédörren från 1931 års gårdsyta är sentida i grönt trä och glas. Pulpettaket är lagt med svart skivtäckt plåt, ståndränna, sentida takfallsfönster och skorstenar/ventilationsdon. I södra tomtgränsen en liten vit putsad överbyggnad med plåtdörr och små fönster. Gården lagd med asfaltspapp och pyramidliknande ljusintag.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda